Technika Relacji z Pracownikami (RP)  to sposób efektywnego rozwiązywania problemów przełożonych z pracownikami. Dzięki wykorzystaniu tej techniki przełożeni nauczą się jak można skutecznie budować dobre relacje z podwładnymi oraz jak  rozwiązywać powstałe problemy.

Budowanie dobrych Relacji z Pracownikami obejmuje cztery kroki poprawnego postępowania z podwładnymi i rozwiązywania problemów:

  1. Pierwszym krokiem jest zdobycie wszystkich faktów.
  2. Kolejnym krokiem jest przemyślenie potencjalnych rozwiązań i zdecydowanie się na jedno z nich.
  3. Trzecim krokiem jest podjęcie działań.
  4. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie rezultatów podjętych działań.

Technika Relacji z Pracownikami umożliwia przełożonym zdobycie podstaw pod stałe, dobre relacje ze swoimi podwładnymi. Dzięki temu przełożony staje się nie tylko zwierzchnikiem podwładnego, ale i jego partnerem zawodowym, co w konsekwencji owocuje lepszym morale, bardziej zmotywowanymi do pracy i doskonalenia swojego środowiska pracy ludźmi.