Działalność wydawnicza Instytutu koncentruje się na wydawaniu książek i podręczników wspierających zrozumienie teoretycznych i praktycznych aspektów Lean Management. Działania LEI Polska w tym zakresie poparte są wieloletnim doświadczeniem i współpracą z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w kraju oraz zagranicą.

Starając się wychodzić nieustannie naprzeciw nowym trendom w zarządzaniu opartym na filozofii Lean Management, oferujemy sprawdzone pozycje literaturowe w języku polskim i angielskim.

Książki Lean

Książki z zakresu Lean Management Wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska to seria podręczników opisujących w sposób praktyczny najnowsze trendy zarządcze z zakresu Lean Management. Książki z naszej oferty przeznaczone są dla wszystkich osób i instytucji, z wszystkich branż gospodarki, zainteresowanych wzrostem efektywności i upraszczaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem technik, metod oraz filozofii Lean Management.

Dążymy do tego, aby tematyka oraz treść publikacji Wydawnictwa LEI Polska wpisywała się w potrzebę doskonalenia i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. O unikalności naszej serii wydawniczej świadczą m.in. następujące fakty:

 1. Nasze książki popularyzują najnowszą wiedzę z dziedziny zarządzania;
  Prezentowane w nich treści wychodzą naprzeciw potrzebom świata przemysłu oraz usług. Dzięki prowadzonej równolegle działalności szkoleniowej i doradczej na bieżąco analizujemy i rozpoznajemy trendy oraz potrzeby przedsiębiorców z branży produkcyjnej i usługowej;
 2. Oferowane przez nas podręczniki mają charakter niezwykle praktyczny i oparte są na realnych przykładach;
  Nasze książki są bardzo bogato ilustrowane. Wiele z nich zawiera rysunki i wykresy wspomagające zrozumienie wielu nowatorskich technik, narzędzi i koncepcji;
 3. Osobiście znamy i przyjaźnimy się z większością autorów wydawanych przez nas książek. Są nimi światowej klasy specjaliści. Wielu z nich pracowało przez wiele lat dla Toyoty (John Shook, Rick Harris i in.). Wielu z nich przez lata badało system zarządzania Toyoty (dr James P. Womack, prof. Daniel T. Jones, Mike Rother, Michael Balle, Ian Glenday i in.);
 4. Wiele z naszych książek otrzymało prestiżową nagrodę Shingo Prize, m.in. „Przejdź na logikę przepływu”, „Tworzenie przepływu ciągłego”, „Zobaczyć całość”, „Naucz się widzieć” (Shingo Prize for Operational Excellence, to nagroda utworzona w 1988 r. w celu upowszechniania i propagowania strategii oraz praktyk prowadzących do osiągnięcia wyników na poziomie klasy światowej przez przedsiębiorstwa i instytucje sektora publicznego);
 5. Serię wydawniczą cechuje bardzo wysoka jakość tłumaczeń (merytoryczna i językowa). W pracy tłumaczy wykorzystywana jest m.in. wiedza doświadczonych ekspertów i konsultantów;
 6. W serii wydawniczej Wydawnictwa LEI Polska znajduje się jedyny w Polsce leksykon terminów Lean, na którym wzorują się naukowcy, studenci, konsultanci, trenerzy, praktycy, menadżerowie w całej Polsce;
 7. Nasze książki stanowią cenne oparcie w procesach wdrożeniowych realizowanych przez praktyków w przemyśle i usługach;
 8. Dzięki książkom z prezentowanej serii wydawniczej na polski grunt przenoszone są najnowsze trendy z dziedziny zarządzania (m.in. Toyota Kata, A3, Szczupłe rozwiązania, Sito Glendaya i in.);
 9. W roku 2011 seria wydawnicza Wydawnictwa LEI Polska została nagrodzona Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą wydawniczą na stronach internetowych księgarni www.leanbooks.pl

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy również do współpracy w ramach pozostałych obszarów naszej działalności.

Autorzy książek Wydawnictwa LEI Polska. Od lewej: John Shook, James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Mike Rother. Zdjecia pochodzą z X i XI Konferencji Lean Management organizowanej corocznie przez Lean Enterprise Institute Polska we Wrocławiu

Autorzy książek Wydawnictwa LEI Polska. Od lewej: John Shook, James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Mike Rother. Zdjecia pochodzą z X i XI Konferencji Lean Management organizowanej corocznie przez Lean Enterprise Institute Polska we Wrocławiu