fbpx

Podręcznik TWI. Nowe rozszerzone wydanie

Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych

Tytuł oryginału: The TWI Workbook

Niniejsze drugie wydanie Podręcznika TWI kontynuuje tradycję wyróżnionego nagrodą im. Shingo wydania pierwszego, lecz zostało w pełni zaktualizowane oraz rozszerzone o dwa zupełnie nowe zagadnienia.

Po pierwsze, aby podkreślić znaczenie zapobiegania wypadkom i szkodom, książkę uzupełniono o dział poświęcony bezpieczeństwu pracy. Zagadnienie to ujęto jako czwarty element programu TWI wypracowany w Japonii za pomocą metodyki TWI identycznej jak zastosowana w pierwotnych trzech elementach programu przedstawionych w wydaniu pierwszym. Po drugie, autorzy rozwinęli kwestię rozwiązywania problemów. Dzięki temu każdy przełożony będzie mógł w coraz lepszym stopniu prowadzić swój zespół ku ciągłemu doskonaleniu.

Autorzy Podręcznika udowadniają, że umiejętności z zakresu TWI kształtują i wspierają pracę standaryzowaną stanowiącą z kolei podstawę Lean Management. Przedstawiają dokładne wskazówki, jak definiować poszczególne kroki pracy i rozbijać ją na poszczególne zabiegi. W nowym zakończeniu książki porównują historyczną rolę TWI z tym, co osiągają dziś firmy stosujące tę metodykę.

Robert Wrona, jak czytelnikowi zapewne wiadomo, od wielu lat odgrywa pierwszoplanową rolę w upowszechnianiu koncepcji Training Within Industry (TWI) w Ameryce Północnej i na całym świecie, współpracując przy tym z TWI Institute. Patrick Graupp to niewątpliwie mistrz wśród szkoleniowców TWI. Pierwsze wydanie ich książki było ogromnie cenne, a niniejsza najnowsza wersja jest jeszcze lepsza…

Z przedmowy Arta Smalleya, prezesa Art of Lean, Inc. i autora/współautora 4 książek: Poziomowany system ssący, Understanding A3 Thinking, Toyota’s Kaizen Methods i Cztery typy problemów i sposoby ich rozwiązywania – od usuwania usterek do wprowadzania innowacji

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

    Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
    Pełna klauzula

    Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej