Poprawa wyników przedsiębiorstwa

 

Celem tego typu projektów jest poprawa wyników firmy, zwykle zysku albo innych wskaźników, które na ten zysk bezpośrednio wpływają, na przykład:

 • Dla firm produkcyjnych może to być zwiększenie wydajności maszyn i ludzi, poprawa jakości i terminowości, redukcja poziomu zapasów itp.
 • Dla firm, które rozwijają własne produkty może to być zwiększenie liczby rozwijanych produktów, które osiągnęły sukces na rynku, bądź skrócenie czasu rozwoju nowego produktu
 • Dla firm usługowych może to być redukcja kosztów wytworzenia usługi, czy zwiększenie sprzedaży usługi
 • Dla firm handlowych jest to zwykle zwiększenie poziomu sprzedaży, czy marży
 • Dla firm IT redukcja kosztów projektów, poprawa terminowości projektów, redukcja liczby błędów w aplikacjach

W tego typu projektach dostosowujemy się do specyfiki firmy i jej możliwości we wdrażaniu zmian. Angażujemy kadrę firmy w realizację działań doskonalących, dzięki czemu rozwijamy kompetencje tej kadry i zdolności samodzielnego prowadzenia działań doskonalących w przyszłości. Tempo zmian jest dostosowane do konkretnej sytuacji, czasem są to działania małymi krokami, czasem nastawione na osiąganie celów długoterminowych, a czasem na szybkie usprawnienia wybranego obszaru firmy.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu, opartym na uznanym na arenie międzynarodowej modelu LTF i zespole naszych ekspertów, którzy byli pionierami reorganizacji firm w oparciu o Lean Management w Polsce.

Jakie typowo wyniki poprawiają się w tego typu projektach?

 • Wzrostu wydajności produkcji oraz efektywności procesów wspierających
 • Skrócenia czasu realizacji zamówień oraz realizacji dostaw na czas
 • Podniesienia jakości wyrobów
 • Obniżenia poziomów zapasów na każdym etapie produkcji
 • Obniżenia kosztów operacyjnych
 • Wzrost satysfakcji klientów
 • Większy % spraw realizowanych w terminie (SLA)
 • Wzrost produktywności pracowników
 • Krótszy czas realizacji procesów
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost produktywności (sprzedaż na FTE)
 • Poprawa satysfakcji klientów
 • Poprawa dostępności towaru
 • Skrócenie czasu procesów (np. ofertowania, realizacji zamówienia)
Poprawa wyników firmy, Lean Enterprise Institute Polska

Studia przypadków

 • Lean Manufacturing w Remy Automotive Poland. Osiągnięcia i problemy (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Lean Manufacturing – zysk w firmie Blackpoint (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Poprawienie wyników firmy LEDIKO (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie Hoshin Kanri w firmie KRUK (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie Hoshin Kanri w firmie Gaspol (przeczytaj klikając TUTAJ i TUTAJ)
 • Zwiększenie efektywności i terminowości poprzez zbudowanie elastycznych zespołów w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Elastyczny model transformacji procesów oparty na TWI w firmie Eurobank (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Stawianie na produktywność w firmie Eurobank (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie Hoshin Kanri i usprawienie procesów sprzedażowych w firmie Opinion (przeczytaj klikając TUTAJ)