Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, współpracując z czołowymi europejskimi ośrodkami badawczymi oraz korporacjami przemysłowymi. Do realizowanych przez nas projektów zaliczają się:

IT4LEAN  eco compass

prosecotargetfuture_sme