Celem Transformacji Lean jest trwała przemiana firmy w taki sposób, aby była zdolna do skutecznego i efektywnego osiągania celów biznesowych poprzez koncentrację na tworzeniu wartości dla klienta.

Transformacja Lean to proces zmiany modelu biznesowego i organizacyjnego firmy w kierunku wyznaczonym przez zasady, kulturę i sposób myślenia Lean. Wykorzystanie zasad Lean Management w zarządzaniu organizacją wpływa na maksymalizację wartości dla klienta przy jednoczesnym minimalnym zużyciu zasobów, co wprost prowadzi do zwiększonej konkurencyjności oraz większych zysków.

Proces Transformacji Lean zachodzi zawsze z wykorzystaniem talentów pracowników na każdym poziomie organizacji, którzy z czasem nabierają kompetencji w codziennym rozwiązywaniu problemów oraz inicjowaniu działań doskonalących.

Proces transformacji polega m.in. na wprowadzaniu do codziennej praktyki funkcjonowania organizacji:

  • systemu celów dla firmy nakierowanych na tworzenie wartości,
  • procesów kaskadowania tych celów do poziomów operacyjnych,
  • systemów zarządzania wizualnego,
  • standaryzowanej pracy menadżerów połączonego z systemem ról i odpowiedzialności,
  • systemowego podejścia do rozwiązywania problemów,
  • standaryzacji i ciągłego doskonalenia procesów na wszystkich poziomach,
  • itd.

Transformacja Lean zorientowana jest na osiąganie rzeczywistych celów w całej organizacji, a nie jedynie w jej poszczególnych fragmentach. Ramy transformacji wyznacza model Lean Transformation Framework.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem projektu transformacyjnego prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Projekty wdrożeniowe - kontakt

Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski

+48 665 006 297

tomasz.piotrowski@lean.org.pl

Dawid Woźniakowski

Dawid Woźniakowski

+48 506 388 246

dawid.wozniakowski@lean.org.pl