Skuteczna transformacja Lean

 

Celem tego typu projektów jest:

  • Skuteczna transformacja Lean w całej firmie, aż do utrzymania zmian
  • Transfer wiedzy i samodzielność firmy utrzymaniu i dalszym rozwoju Lean
  • Przełożenie stosowania Lean na ciągłą poprawę wyników firmy

Transformacja Lean to proces zmiany sposobu działania firmy w kierunku wyznaczonym przez zasady, kulturę i sposób myślenia Lean. Wykorzystanie zasad Lean Management w zarządzaniu organizacją wpływa na maksymalizację wartości dla klienta przy jednoczesnym minimalnym zużyciu zasobów, co wprost prowadzi do zwiększonej konkurencyjności oraz większych zysków.

Proces Transformacji Lean zachodzi zawsze z wykorzystaniem talentów pracowników na każdym poziomie organizacji, którzy z czasem nabierają kompetencji w codziennym rozwiązywaniu problemów oraz inicjowaniu działań doskonalących.

W swojej pracy opieramy się na ramowym modelu transformacji Lean Transformation Framework (LTF) oraz na podejściu zakładającym pełny (domknięty) cykl zmian – od fazy planowania aż do chwili, kiedy zmiany stają się codzienną praktyką firmy. Stosowanie modelu LTF istotnie poprawia skuteczność we wdrażaniu i utrzymaniu zmian oraz zapewnia większe przełożenie działań doskonalących na wyniki biznesowe firmy (dowiedz się więcej o naszym podejściu).

Nasza kadra oparta jest na stałych pracownikach, ekspertach zwykle z ponad 20 letnim doświadczeniem, pionierach we wdrażania Lean w Polsce, co gwarantuje profesjonalne podejście, unikanie typowych błędów popełnianych w takich projektach i większe przełożenie działań doskonalących na wyniki (dowiedz się więcej o naszym zespole ekspertów).

Studia przypadków

  • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
  • Zwiększenie efektywności i terminowości poprzez zbudowanie elastycznych zespołów w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
  • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri oraz usprawnianie wybranych procesów w firmie Gaspol (przeczytaj klikając TUTAJ i TUTAJ)
  • Wdrożenie Hoshin Kanri i usprawienie procesów sprzedażowych w firmie Opinion (przeczytaj klikając TUTAJ)