Misja

Pomagamy klientom odnieść sukces

dzięki Lean Management

 

Partner pierwszego wyboru przy kompleksowym doskonaleniu procesów i organizacji.

Najlepsze w Polsce źródło praktycznej wiedzy

Historia

 • 1999 Zaczynamy Program Lean Manufacturing w Politechnice Wrocławskiej we współpracy z University of Kentucky
 • 2000 Organizujemy I Konferencję Lean Management adresowaną do przemysłu
 • 2001 Pierwsze projekty doradcze w przemyśle
 • 2002 Rozpoczynamy współpracę z amerykańskim Lean Enterprise Institute
 • 2006 Zakładamy Lean Enterprise Institute Polska
 • 2007 Jesteśmy współzałożycielami światowej sieci Lean Global Network
 • 2008 Uruchamiamy Bazę Wiedzy na temat Lean
 • 2009 Pierwsze projekty badawcze zorientowane na wypracowanie nowatorskich metod zarządczych czerpiących z filozofii Lean Management
 • 2010 Uruchamiamy program warsztatów otwartych Lean Management na terenie firm
 • 2015 LEI Polska gości doroczny zjazd Lean Global Network
 • 2015 Wprowadzany pierwszy program certyfikowany – Lean Practitioner Program
 • 2019 Przedstawiamy aplikację do tworzenia instrukcji pracy standaryzowanej Soft4Lean SWI
 • 2020 Wprowadzamy pierwszy program certyfikowany online – Green Belt: Lean Practitioner
 • 2020 Uruchamiamy program praktycznych warsztatów otwartych online
 • 2020 Konferencja Lean Management po raz pierwszy odbywa się w formie online

Przewagi

 • Stały zespół konsultantów z praktycznym doświadczeniem w lean
 • Szkolenia wyłącznie na terenie firm
 • Unikalne metody wdrożeniowe (lean transformation framework)
 • Własne wydawnictwo
 • Organizujemy najbardziej profesjonalną I o najdłuższej tradycji konferencję o tematyce lean w polsce
 • Największy na świecie program warsztatów na terenie firm
 • Największe na rynku doświadczenie
 • Kompleksowe podejście do projektów wdrożeniowych
 • Najlepsze w Polsce źródło wiedzy
 • Członek międzynarodowej sieci Lean Global Network
 • Olbrzymie doświadczenie branżowe
 • Największa na rynku oferta szkoleniowa

Zespół

Zespół LEI Polska to grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem przemysłowym zatrudniona na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dzięki przyjętemu modelowi działania oferujemy kompleksową, długoterminową obsługę projektów doradczych z zakresu Lean Management, które są realizowane przez najlepszych specjalistów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Lean Global Network

Jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci Lean Global Network (LGN) zrzeszającej kilkanaście Lean Instytutów z całego świata. LGN jest organizacją typu non profit, założoną przez zrzeszające ją organizacje i zarejestrowaną w Cambridge, MA USA. Misją sieci jest przyspieszenie rozwoju, tworzenia i szerzenia wiedzy na temat Lean na świecie oraz wsparcie rozwoju liderów wdrażających tę wiedzę w praktyce.

Jednolite podejście pozwala członkom LGN wspierać oddziały międzynarodowych korporacji rozlokowanych w różnych krajach i na różnych kontynentach, gdzie potrzebna jest znajomość nie tylko języka danej narodowości, ale także zrozumienie jej kulturowych uwarunkowań.

Więcej informacji na leanglobal.org

Nasze Globalne Podejście

Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Lean Management wykazały, że dla zapewnienia trwałego sukcesu konieczne jest całościowe spojrzenie na transformację w obszarze 5 elementów, które tworzą ramowy Model Transformacji Lean. Został on opracowany przez ekspertów Lean Global Network i przetestowany w wielu zagranicznych przedsiębiorstwach. Zakłada podejście sytuacyjne – jest dostosowany do specyfiki organizacji i ujmuje jednocześnie pięć istotnych elementów transformacji firmy:
 • Ustalanie celu przeprowadzania zmiany (doskonalenia, transformacji)

W jaki sposób ustalić cel, niezależnie od tego, czy planowana zmiana dotyczy całej organizacji, czy też pojedynczego procesu lub obszaru? Jaki problem chcemy rozwiązać? Jaki jest deficyt w osiąganych wynikach?

 • Doskonalenie procesów

Jakie konkretne praktyczne działania trzeba podjąć i względem których procesów? Jakimi metodami/narzędziami Lean należy się posłużyć w organizacji? Jakie pojawiają się problemy natury technicznej i w jaki sposób się z nimi uporamy?

 • Rozwój potencjału pracowników

Jakie zdolności i umiejętności zidentyfikowano, że są potrzebne, aby osiągnąć ustalony cel zmiany? Jakie kompetencje trzeba rozwinąć/poszerzyć i których pracowników to dotyczy? W jaki sposób będziemy to realizowali i jakimi metodami się posłużymy?

 • Kształtowanie wzorców przywództwa

Jakie zachowania wykazywane przez kierownictwo na poszczególnych poziomach w organizacji przyczyniało się do deficytu w osiąganych wynikach? Jak trzeba zmienić role i zakresy odpowiedzialności przełożonych? Jakie działania należy podjąć, aby kształtować pożądane zachowania przełożonych na poszczególnych poziomach organizacji?

 • Kształtowanie sposobu myślenia i zachowania

Jaki sposób myślenia jest zakorzeniony w organizacji? Jakie wartości/założenia w sposobie myślenia muszą być zmienione, aby osiągnąć ustalony cel? Jakie działania trzeba podjąć, aby wpłynąć na zmianę sposobu myślenia i zachowania?

Model Transformacji Lean

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Lean w codziennej pracy

Jako zespół kierujemy się filozofią lean.

W naszej codziennej pracy odnajdziesz takie rozwiązania jak 5S, sterowanie wizualne, kanban biurowy, program sugestii pracowniczych kaizen, tablice rozwiązywania problemów PDCA, standardy pracy administracyjnej (karty pracy standaryzowanej), tablice Hoshin Kanri oraz szereg innych, pomocnych rozwiązań, stworzonych z wykorzystaniem kreatywności i zaangażowania naszych pracowników.