Czym jest Lean Management

Lean Management to strategia i system zarządzania przedsiębiorstwem dowolnego typu umożliwiający osiąganie coraz wyższych zysków dzięki doskonaleniu nakierowanemu na potrzeby klientów. Firma działające wg zasad Lean Management to firma skupiona na tworzeniu maksymalnej wartości dla klienta przy wykorzystaniu minimalnych zasobów, co jest możliwe dzięki doskonale zorganizowanym procesom, które są z kolei efektem wykorzystania talentów ludzi na każdym poziomie organizacji.

Lean Management – w przeciwieństwie do akademickich modeli zarządzania – jest zbiorem sprawdzonych i skutecznych praktyk przemysłowych. W podejściu Lean zakłada się, że wzrost przewagi konkurencyjnej oraz ponadprzeciętne zyski firma osiąga poprzez spełnianie potrzeb klienta, które można w uproszczeniu sprowadzić do trzech wymagań:

 • właściwego poziomu kosztów
 • doskonałej jakości produktów i/lub usług
 • krótkiego czasu realizacji (dostaw, zamówień, rozwoju produktów itp.) oraz 100-procentowej dostępności wyrobów

Efektywność kosztowa

Efektywność kosztową osiąga się poprzez zamianę czynności nieprzynoszących wartości w oczach klienta (w języku Lean nazywanych powszechnie marnotrawstwem) na czynności dodające wartość. Na przykład odpowiednia organizacja pracy w obszarze roboczym likwiduje konieczność niepotrzebnego chodzenia i oczekiwania (na narzędzia, ludzi, informacje, decyzje itp.), a więc eliminuje czynności, za które klient nie jest skłonny płacić. Pozbywając się ich, odzyskujemy czas (ludzi i urządzeń), który możemy produktywnie zagospodarować. W ten sposób tymi samymi zasobami (czyli przy tym samym poziomie kosztów) możemy wykonać teraz więcej.

Zwykle eliminacja marnotrawstwa angażuje pracowników w działania usprawniające i ułatwiające ich pracę, co zwiększa dodatkowo ich motywację oraz satysfakcję z pracy. Ponieważ każda organizacja – niezależnie od rozmiaru czy branży – zużywa mnóstwo zasobów na wykonywanie czynności nieprzynoszących w oczach klienta żadnej wartości, potencjał płynący z eliminacji marnotrawstwa jest ogromny.

Poprawa jakości

Lepszą jakość wyrobów i/lub procesów osiąga się poprzez angażowanie pracowników w ciągły proces rozwiązywania problemów. Odpowiednie wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników w połączeniu z właściwymi narzędziami i metodami Lean Management umożliwia eliminację przyczyn powstawania problemów, prowadząc nie tylko do poprawy jakości, lecz także wprost do redukcji kosztów (mniej wysiłku potrzebnego na kontrolę jakości i radzenie sobie z problemami) oraz skracania czasów realizacji (mniej czasu potrzebnego na korekty, poprawy itp.).

Skracanie czasów realizacji

Skracanie czasów realizacji jest możliwe dzięki usunięciu przyczyn marnotrawstwa oraz przekształcaniu silosów organizacyjnych w tzw. strumienie wartości (procesy end-to-end). Wyobraźmy sobie dokument, który musi przejść przez wiele działów, aby został zaakceptowany, wprowadzony do systemu itp. Albo produkt, który musi zostać przetworzony na wielu urządzeniach, w wielu różnych działach, aby zyskać swój ostateczny kształt. Jeżeli policzymy, ile czasu oba te przedmioty spędzają w obróbce, a ile w oczekiwaniu lub przemieszczaniu, to szybko okaże się, że czas, za który chce nam zapłacić klient, jest zdecydowanie krótszy od czasu, po jakim jesteśmy w stanie oddać produkt, usługę lub decyzję w jego ręce.

Jeżeli więc naszą uwagę skoncentrujemy na eliminacji przyczyn opóźnień występujących pomiędzy czynnościami dodającymi wartość, wtedy całkowity czas realizacji zamówienia (albo przejścia wyrobu/dokumentu/wniosku/decyzji przez system) zacznie stopniowo ulegać skróceniu. Dzięki temu wzrośnie nasza szybkość reakcji na potrzeby klientów, obniżą się poziomy zapasów (w firmach produkcyjnych), poprawi się płynność finansowa, zwiększą się zdolności przerobowe, poprawie ulegnie szybkość dostarczania nowych produktów i reakcji na zapytania klientów, spadną koszty (im coś krócej trwa, tym jest to tańsze), a przez to wrośnie nasza konkurencyjność.

Firmy stosujące Lean Management osiągają z biegiem czasu następujące wyniki*

 • Kilkudziesięcioprocentowy wzrost marży EBITA
 • Kilkunastoprocentowy wzrost zysków z działalności operacyjnej
 • Kilkukrotny wzrost sprzedaży
 • Kilkukrotny wzrost sprzedaży na pracownika
 • Uwolnienie milionów złotych gotówki z kapitału obrotowego
 • Kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów generowanych przez nowe produkty
 • Kilkudziesięciokrotne zwiększenie wartości kapitałowej firmy
 • Redukcja zapasów o 70%
 • Redukcja czasów przezbrojeń o 90%
 • Zwiększanie częstotliwości przezbrajania maszyn do 30 dziennie
 • Zmniejszenie wymaganej powierzchni o 50%
 • Skrócenie czasów realizacji o 90%
 • Redukcja pokonywanych odległości o 90%
 • Redukcja liczby defektów o 60%
 • Blisko 100% dostaw na czas przy istotnie mniejszych zapasach wyrobów gotowych
 • Liczba operacji (skanów) na osobę – wzrost o 168%
 • Spadek kosztu operacyjnego na przetworzoną jednostkę (skan dokumentu) o 76%
 • Redukcja wymaganej powierzchni o 50%
 • Wskaźnik jakości pierwszego przejścia (tzw. First Pass Yield) – wzrost do 99.9%

*Dane na podstawie: Art Byrne: Jak wdrożyć Lean; Chris Vogel: Lean w usługach na przykładzie Wells Fargo Bank

Jak skutecznie wprowadzać zmiany

Wprowadzanie każdej zmiany jest procesem bardzo złożonym. Wiele firm usiłując poprawić swoje procesy pomija szereg istotnych kwestii, bez których trwałość zmian pozostaje jedynie iluzoryczna. W ramach Lean Global Network opracowaliśmy unikalny Model Transformacji Lean, w którym podchodzimy do każdej zmiany w sposób całościowy, uwzględniając 5 ważnych elementów:

 • Dbamy o zgodność z celami organizacji – upewniamy się, że zmiana będzie miała związek oraz wpływ na to, co organizacja chce albo zamierza osiągnąć
 • Usprawniamy procesy z wykorzystaniem sprawdzonych metod i technik Lean Management
 • Rozwijamy umiejętności pracowników niezbędne do radzenia sobie w nowym środowisku
 • Kształtujemy postawy liderów, aby byli w stanie skutecznie zarządzać w nowym środowisku, aby w efekcie wprowadzone zmiany okazały się trwałe
 • Zmieniamy sposób myślenia i postawy, które leżą u podstaw zarządzania w środowisku Lean Management

Lean Management można wdrożyć w każdej branży

Lean Management nadaje się do zastosowania w organizacji dowolnego typu oraz dowolnej wielkości. Zobacz w jakich branżach oraz w jakich firmach z sukcesem realizowaliśmy lub wspieraliśmy procesy wdrożeniowe oraz zajrzyj do naszej bazy wiedzy aby przekonać się jak wiele organizacji z różnych sektorów gospodarki osiągnęło poprawę swoich wyników dzięki zastosowaniu Lean Management

Rekomendowana literatura na początek

Leanbooks Kopalnia Zlota L

Kopalnia Złota

Powieść o zarządzaniu firmą w oparciu o Lean Management

więcej

Leanbooks Jak wdrozyc Lean P

Jak wdrożyć Lean. Praktyczny poradnik

Barwna opowieść zawierająca odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące wdrożenia Lean

więcej

Korzystaj z doświadczeń innych firm

Naszą dewizą jest nauka od najlepszych. Dlatego co roku nawiązujemy współpracę z firmami partnerskimi, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom udział w warsztatach na terenie kilkunastu najlepszych polskich firm produkcyjnych i usługowych. Zapraszamy do zapoznania się z unikalną ofertą naszych warsztatów otwartych. Również w czerwcu każdego roku do Wrocławia zapraszamy najlepszych na świecie praktyków zarządzania z całego świata, którzy dzielą się z naszą krajową społecznością Lean swoimi doświadczeniami  oraz prezentują najnowsze trendy z dziedziny zarządzania. Zapraszamy na strony Konferencji Lean Management po aktualności dotyczące najbliższej edycji.