fbpx
Tworzenie ciągłego przepływu

Tworzenie ciągłego przepływu

Organizacja produkcji według zasad Lean Manufacturing

Tytuł oryginału: Creating Continuous Flow

„Tworzenie ciągłego przepływu” to podręcznik w prosty sposób wyjaśniający jak wdrożyć i utrzymać szczupłe przepływy materiałów i informacji w gniazdach oraz na liniach produkcyjnych. Stanowi rozwinięcie podejścia przedstawionego w książce „Naucz się widzieć” (w której autorzy opisali metody doskonalenia strumieni wartości na poziomie całego zakładu), prezentując szereg wskazówek dotyczących eliminacji marnotrawstwa i tworzenia ciągłego przepływu na poziomie procesów.

Zawarte w tytule sformułowanie „ciągły przepływ” oznacza organizację produkcji w gniazdach i na liniach produkcyjnych polegającą na tym, że części są przetwarzane i przekazywane bezpośrednio z jednego stanowiska obróbczego na kolejne, po jednej sztuce. Efektem takiej organizacji produkcji jest stan, w którym produkty płyną przez wszystkie stanowiska w procesie w sposób ciągły, jak w potoku, bez przestojów i zahamowań, bardzo charakterystycznych dla produkcji w partiach.

Ciągły przepływ jest najbardziej efektywną metodą przetwarzania materiałów na gotowe produkty. Jak dowiedziono w tym podręczniku, efektywność ciągłego przepływu bierze się z takich jego cech, jak:

 • krótki produkcyjny czas realizacji, który pozwala na szybszą reakcję na wymagania klienta,
 • krótki czas „cyklu obrotu pieniądza” (czas, jaki upływa pomiędzy zapłaceniem za surowce a otrzymaniem pieniędzy ze sprzedaży produktów wytworzonych z tych surowców),
 • zasoby wymagane do wytworzenia wyrobu są utrzymywane na minimalnym poziomie,
 • szybkie identyfikowanie problemów takich jak braki, ponieważ z reguły są one wykrywane zaraz po ich wystąpieniu,
 • pobudzona komunikacja pomiędzy stanowiskami, które zostają połączone na zasadzie „klient – dostawca”.

Podobnie jak „Naucz się Widzieć”, „Tworzenie Ciągłego Przepływu” zdobyło prestiżową amerykańską nagrodę Shingo Prize w dziedzinie wydawnictw promujących koncepcję szczupłego wytwarzania.

Książka ta, to przewodnik dla menedżerów, inżynierów i pracowników produkcji, który pokazuje jak najbardziej efektywnie można zaprojektować gniazda i linie produkcyjne oraz jak je dalej doskonalić.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

  Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
  Pełna klauzula

  Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej