fbpx

Dlaczego redukcja zapasów powoduje spadek zysku w rachunku zysków i strat w krótkim okresie?

– Słyszałem, że robicie niezłe postępy na hali produkcyjnej i że poprawiła się sytuacja finansowa. Dobra robota. Oczywiście wiesz co będzie dalej?

– Co?

– Zastanów się. Mówiłeś, że firma cały czas była rentowna, a mimo to nie mieliście płynności finansowej, prawda?

– Tak, co prawda wykazywaliśmy zyski, ale przez chwilę nie mieliśmy pewności czy będziemy w stanie zapłacić na czas pensje naszym pracownikom – Phil zadrżał na samą myśl o tym.

– A teraz zmniejszyliście poziom zapasów i poprawiliście produktywność, macie lepsze przepływy gotówkowe, a problem z brakiem płynności nieco zelżał, mam rację?

– Najzupełniej. Właśnie to się dzieje.

– Zastanawiałeś się jak to wpłynie na zysk w krótkim okresie?

– Jeżeli zredukowane zapasy uwzględnimy w kosztach produkcji, to wykażemy wzrost kosztów, a nie ich spadek, czy o to chodzi?

– Dokładnie. Przeanalizujmy koszt produkcji za dany okres. Mamy:

  • zapasy na początek okresu,
  • plus koszt materiałów,
  • plus koszt pracy bezpośredniej,
  • plus produkcyjne koszty pośrednie,
  • minus zapasy na koniec okresu.

– Co szacunkowo stanowi całość waszych kosztów produkcji, tak?

–  Tak – Phil skinął głową załamany, podczas gdy Amy i ja nic z tego nie rozumieliśmy. Spojrzałem na Ojca, który pochłonięty był zwijaniem jakiegoś kabla. Sprawiał wrażenie niezainteresowanego toczącą się dyskusją.

– Teraz zobaczcie. Chociaż poziom zapasów jest wysoki, rujnując przepływ gotówki, to przynajmniej jest niezmienny. Kończysz okres z tak samo wysokim poziomem zapasów, z jakim go zacząłeś, w związku z czym ten element nie ma wpływu na ostateczny koszt produkcji w okresie. Wszystko sprowadza się wówczas do kosztów materiałów, pracy bezpośredniej i kosztów pośrednich, które muszą zostać pokryte przez przychody ze sprzedaży.

– Tak. Wiem, o czym mówisz. Jeśli jednak w danym okresie zapas spadnie o połowę…

– Zakładając, że pozostałe koszty nie uległy zmianie, a zapas na koniec okresu, który będziesz odejmował, jest o połowę niższy od początkowego, to otrzymasz wzrost kosztów produkcji równy wartości zredukowanych zapasów.

Tekst jest przedrukiem frag­mentów best­sel­le­ro­wej powie­ści Freddy’ego i Micha­ela Balle pt. “The Gold Mine”. Książka ukaże się nakła­dem Wydaw­nic­twa Lean Enter­prise Insti­tute Pol­ska w 2013 roku.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej