Art Smalley

Jeden z pierwszych w historii Amerykanów zatrudnionych przez Toyota Motor Corporation w Japonii. Pracował w słynnej fabryce silników Kamigo, w której Taiichi Ohno – jej założyciel i pierwszy dyrektor – zastosował i udoskonalił wiele ze swoich nowatorskich koncepcji zarządzania. Pracując przez szereg lat dla Toyoty w Japonii uczestniczył m.in. w uruchomieniu produkcji kilku kluczowych fabryk koncernu, w tym fabryki precyzyjnych części silnikowych.

Po 10 latach spędzonych w Japonii wrócił do Stanów Zjednoczonych gdzie objął stanowisko Dyrektora ds. Doskonalenia w Donelly Corporation – dostawcy pierwszego rzędu z branży motoryzacyjnej o rocznych obrotach sięgających 1 mld dolarów. W tym okresie korporacja Donelly przeprowadziła jedną z najbardziej spektakularnych transformacji doskonalących w większości swoich zakładów produkcyjnych w Ameryce Północnej. Sylwetka i osiągnięcia Arta zostały opisane w prestiżowym magazynie Forbes, a jego osoba cytowana jest regularnie w książkach oraz w trakcie licznych konferencji na całym świecie.

Art Smalley

W 1998 związał się z firmą konsultingową McKinsey & Company, w której został jednym z kluczowych ekspertów w zakresie doskonalenia operacyjnego. W tym czasie doradzał w zakresie wdrożeń lean wielu spośród firm z listy 500 amerykańskiego magazynu Fortune oraz nadzorował projekty związane z obniżaniem kosztów, poprawą jakości i redukcją czasów dostaw.

W roku 2002 założył swoją własną firmę pod nazwą Art of Lean, Inc. Obecnie swój czas poświęca na doradztwo różnorodnym klientom z sektora produkcyjnego, takim jak Parker Hannifin, Abbott Laboratories, Delphi, Schlumberger, Gillette, Nexteer, Sandia National Laboratories, itp., głównie w obszarach związanych z doskonaleniem ich efektywności.

Dodatkowo Art jest starszym rangą członkiem zespołu doradców afiliowanych przy Lean Enterprise Institute (LEI) w Stanach Zjednoczonych, a także ekspertem w stowarzyszonych z LEI instytutach lean współpracujących w ramach Lean Global Network. Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla szefów największych koncernów na całym świecie.

W 2006 roku powierzono mu dożywotnio stanowisko członka Shingo Prize Academy for Excellence w geście uznania dla jego wkładu w szerzenie wiedzy na temat Lean Management.

Art jest autorem lub współautorem czterech ważnych książek poświęconych doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów:
• “Poziomowany system ssący: Przewodnik po systemie sterowania produkcją wg zasad Lean dla specjalistów z planowania i sterowania produkcją, produkcji i technologii”,
“Cztery typy problemów i sposoby ich rozwiązywania”,
• “Understanding A3 Thinking: A Critical Component of Toyota’s PDCA Management System”,
• “Toyota Kaizen Methods: Six Steps to Improvement”,