fbpx

Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej

Kiedy w czerwcu 2009 r. amerykański Senat zatwierdził kandydaturę Jeffrey’a D. Zientsa na nowego wicedyrektora Biura
ds. Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget), objął on jednocześnie stanowisko Chief Performance Officer of the United States. Tym samym po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych w administracji rozpoczął pracę tak wysokiej rangi urzędnik, do którego obowiązków miało należeć zwiększanie efektywności działania urzędów państwowych, podnoszenie wydajności pracy oraz ograniczanie marnotrawstwa i biurokracji. W tym samym roku pracownicy urzędów i agencji rządowych zgłosili ponad 38 tys. propozycji usprawnień i oszczędności w pierwszej edycji konkursu SAVE Award1.

Te dwa wydarzenia bardzo trafnie oddają kierunek zmian, jakie od ponad 20 lat dokonują się w sektorze publicznym większości krajów OECD. Rosnące oczekiwania obywateli co do jakości usług publicznych oraz ich jednoczesny sprzeciw wobec podnoszenia podatków spowodowały wzrost zainteresowania zagadnieniami poprawy efektywności oraz ograniczenia kosztów w administracji. Jednym z pomysłów na zmiany w sektorze publicznym stało się adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w sektorze prywatnym. Był to element nowego podejścia do zarządzania w administracji, znanego jako nowe zarządzanie publiczne (ang. new public management)2.

Lean government, czyli „szczupłe” zarządzanie w sektorze publicznym, nawiązuje bezpośrednio do rozwijanej od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku koncepcji lean management, przejmując jej filozofię oraz te narzędzia, które można było wykorzystać lub zaadaptować do warunków i specyfiki administracji publicznej. W artykule przedstawiono najważniejsze założenia tej koncepcji.

Tekst stanowi fragment artykułu „Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej” opublikowanego w numerze 3 (47) periodyku Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS”.

Pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie Biura Analiz Sejmowych. Kliknij aby przeczytać.

Tekst opublikowano za zgodą Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP.

Show 2 footnotes

  1. Nagrodą jest spotkanie zwycięzcy z prezydentem Stanów Zjednoczonych w celu przedyskutowania swego pomysłu oraz jego włączenie do ustawy budżetowej na następny rok. Wszystkie informacje o konkursie są dostępne na stronie www.saveaward.gov
  2. Inne cechy nowego zarządzania publicznego to m.in. nacisk na zarządzanie wynikami, wydajność i efektywność, przejrzystość działania,
    traktowanie obywateli jak klientów, bardziej elastyczne struktury organizacyjne, nowe metody zatrudniania, wynagradzania i premiowania pracowników służby cywilnej oraz ich większa odpowiedzialność za podejmowane decyzje, przekazywanie niektórych zadań firmom prywatnym (ang. outsourcing) oraz wprowadzenie rozwiązań zwiększających konkurencyjność wśród dostawców usług publicznych.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej