fbpx

Od operatora do kierownika, czyli o możliwościach rozwoju w środowisku Lean na przykładzie NIDEC MOTORS & ACTUATORS

1. Wstęp

nidec_brand_bage

Niniejszy materiał powstał w oparciu o doświadczenia autorów w zakresie tworzenia i wykorzystywania możliwości rozwoju pracowników liniowych w środowisku produkcyjnym stosującym zasady Lean Manufacturing. Autorzy prezentują narzędzia zaangażowania personelu, które wspomagają proces rozwoju zawodowego pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bezpośrednio produkcyjnych. System przedstawiony w niniejszym opracowaniu z powodzeniem jest stosowany w firmie NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. od początku jej działalności, czyli od 9 lat.

2. Prezentacja firmy

nidec_logo

NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach jest częścią japońskiej korporacji NIDEC. Korporacja NIDEC powstała w 1973 roku. Obecnie jest jednym z największych na świecie producentów napędów i systemów napędu precyzyjnego wykorzystywanego w wielu dziedzinach, m.in. przemyśle IT, motoryzacji, lotnictwie, przemyśle maszynowym.

nidec_brand_pic

Podstawowe grupy produktów Korporacji NIDEC to:

 • małe silniki precyzyjne – m.in. silniki do napędów twardych dysków, silniki do drukarek laserowych, telefonów komórkowych, nagrywarek DVD, odtwarzaczy CD,
 • silniki ogólnego zastosowania: m.in. silniki dla motoryzacji (m.in. wspomaganie układu kierowniczego, systemy chłodzenia silnika, regulatory siedzeń, napędy systemu zamknięć drzwi, systemy trakcji), silniki do urządzeń gospodarstw domowych (m.in. systemy wentylacji, zmywarki, lodówki), silniki do zastosowań przemysłowych (m.in. pompy ciepła, systemy ogrzewania wody, windy, kompresory powietrza, narzędzia elektryczne),
 • maszyny – m.in. roboty, czytniki kart,
 • komponenty elektroniczne i optyczne,
 • inne – np. pozytywki.

Korporacja NIDEC to:

 • 14 branż biznesowych,
 • 169 filii w 25 krajach,
 • 107 500 pracowników, z czego ponad 90% zatrudnionych jest poza Japonią.

NIDEC MOTORS & ACTUATORS (NMA) jest jedną z 14 branż biznesowych należących do Korporacji NIDEC. NIDEC MOTORS & ACTUATORS zajmuje się projektowaniem i produkowaniem pełnej gamy silników i napędów elektrycznych, zarówno dla aplikacji motoryzacyjnych, jak również przemysłowych. Zakłady NIDEC MOTORS & ACTUATORS znajdują się w Niemczech, Hiszpanii, Chinach oraz w Polsce (Niepołomice).

nidec_factories

NIDEC MOTORS & ACTUATORS oferuje 6 linii produktowych:

 • Hamowanie (Braking)
 • Zamknięcia samochodowe (Automotive Closures)
 • Przepływ powietrza (Airflow)
 • Regulatory siedzeń samochodowych (Automotive Seat Adjuster)
 • Siłowniki niestandardowe (CustomActuators)
 • Napędy przemysłowe (IndustrialDrives)

Zastosowania produktów NIDEC MOTORS & ACTUATORS w branży motoryzacyjnej przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Zastosowania produktów NIDEC MOTORS & ACTUATORS w branży motoryzacyjnej

Rys. 1. Zastosowania produktów NIDEC MOTORS & ACTUATORS w branży motoryzacyjnej

Działalność polskiego oddziału firmy rozpoczęła się w 2004 roku w podkrakowskich Zielonkach. Przez pierwsze dwa lata zakład należał do francuskiej grupy Valeo (Valeo Motors & Actuators).

Pod koniec 2006 roku branża Valeo Motors & Actuators stała się częścią Korporacji NIDEC. Wkrótce potem zapadła decyzja o budowie nowego, dużego zakładu w Niepołomicach. W 2008 roku firma na stałe przeniosła się z Zielonek do nowej siedziby.

Zakład w Zielonkach i nowy zakład w Niepołomicach

Zakład w Zielonkach i nowy zakład w Niepołomicach

Zakład w Niepołomicach to 34 linie produkcyjne, 196 referencji wyrobów gotowych, 76 klientów, 358 pracowników.

Rodzaje linii produkcyjnych:

 • Linie do produkcji wirników
 • Linie do produkcji silników
 • Linia do epoksydowania
 • Linia montażu płytek elektrycznych

Najważniejsze produkty zakładu z Niepołomic przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Najważniejsze produkty zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS z Niepołomic

Rys. 2. Najważniejsze produkty zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS z Niepołomic

Rys. 2. Najważniejsze produkty zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS z Niepołomic

Firma posiada certyfikaty ISO TS 16949, OHSAS, ISO 14001 potwierdzające jej starania i dbałość o jakość produktu, bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne.

3. System wspierający rozwój zawodowy i osobisty pracowników bezpośrednio produkcyjnych

Od samego początku istnienia firmy naszym celem było stworzenie silnej, stabilnej organizacji wspierającej rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Budowanie zespołu praktycznie „od zera”, dawało możliwość bardzo świadomego wyboru kolejnych pracowników. Określone zostały podstawowe wymagania, które należało spełniać, aby zostać zatrudnionym w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) sp. z o.o.

W tym czasie na rynku małopolskim istniały ograniczone zasoby pracowników posiadających doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Dotyczyło to zarówno operatorów, jak i pracowników pozaprodukcyjnych. Stało się to bodźcem do prowadzenia bardzo konsekwentnej polityki związanej z wewnętrznym rozwojem zawodowym i osobistym pracowników.

Projekt „od operatora do kierownika” stał się szansą na wykorzystanie potencjału najliczniejszej grupy pracowników firmy, jakimi są operatorzy.

Stworzyliśmy spójny system polegający na:

 • zatrudnieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach,
 • zapewnieniu możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • jasnym podziale obowiązków i zakresie uprawnień,
 • systemie oceny pracy i awansów wewnętrznych,
 • możliwości wykazania się zaangażowaniem,
 • bliskiej współpracy pracowników produkcji z pracownikami działów wspomagających
 • stałej obecności kadry zarządzającej na hali produkcyjnej.

Każde z tych narzędzi może być stosowane oddzielnie, ale dopiero połączenie ich w system dało efekt, który był naszym celem.

Działanie w środowisku Lean, konsekwentne wykorzystanie systemu sprawdzonych narzędzi i metod pozwoliło na stworzenie firmy, w której każdy może awansować i realizować swoje zamierzenia zawodowe. Jeśli tylko chce…

4. Prezentacja narzędzi wchodzących w skład systemu rozwoju pracowników produkcyjnych

a) Struktura organizacyjna i zakres obowiązków

W zakładzie istnieje płaska i przejrzysta struktura organizacyjna.

Produkcja pracuje w systemie trzyzmianowym, podzielona jest na dwa obszary. W każdym obszarze pracuje Kierownik Zmiany Produkcyjnej odpowiedzialny za około 30 – 40 operatorów. Operatorzy pracują w kilkuosobowych zespołach, wspierani przez Lidera Zespołu (funkcja, nie stanowisko). Taka struktura pozwala na dokładną analizę pracy i zaangażowania pracowników oraz na dostrzeżenie najlepszych osób i ich kompetencji. Pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym operatora jest zwykle objęcie funkcji Lidera Zespołu.

Operatorzy są bezpośrednio wspierani przez pracowników utrzymania ruchu, jakości, technologii i innych.

nidec_poland_struktura_organizacyjna

Dla każdego pracownika istnieje zdefiniowany i sformalizowany zakres obowiązków zawierający także zestaw wymaganych kompetencji ogólnych i zawodowych.

Jednym z kluczowych elementów pozwalających na właściwe funkcjonowanie zespołów jest ich autonomiczność. Każdy z członków zespołu może podejmować decyzje np. o zatrzymaniu linii produkcyjnej w przypadku problemów BHP lub problemów jakościowych.

 

b) Rekrutacja

Organizacja przywiązuje bardzo dużą wagę do jakości procesu rekrutacji starając się o jak najlepszy dobór pracowników pod względem zgodności z określonym profilem kompetencyjnym. Proces rekrutacji operatorów jest ustandaryzowany, składa się z kilku etapów, angażuje pracowników Działu Personalnego oraz przyszłego bezpośredniego Przełożonego.

Etapy procesu rekrutacji:

 • Analiza złożonych podań
 • Testy
 • Rozmowa prowadzona przez Dział Personalny
 • Assessment Center:
  • Testy manualne
  • Grupowe rozwiązywanie zadań
 • Rozmowa finałowa prowadzona przez bezpośredniego Przełożonego.
Testy manualne oraz grupowe rozwiązywanie problemów

Testy manualne oraz grupowe rozwiązywanie problemów

Zaprojektowany w ten sposób proces rekrutacji zapewnia wyłonienie najlepszych kandydatów, którzy z łatwością odnajdą się w środowisku produkcyjnym działającym wg zasad Lean. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą potrafili:

 • Efektywnie pracować w zespole
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Aktywnie rozwiązywać problemy
 • Dbać o organizację stanowiska pracy
 • Wykonywać pracę standaryzowaną
 • Usprawniać istniejące procesy
 • Dbać o jakość produktu i komponentów
 • Stosować się do obowiązujących zasad i standardów
 • Podejmować decyzje.

Wyłonienie właściwych kandydatów jest absolutnie kluczowe dla rozwoju organizacji. Proces rekrutacji to pierwsza możliwość poznania potencjału pracowników.

c) Szkolenia

Każdy pracownik rozpoczyna pracę szkoleniem wstępnym, które obejmuje nie tylko obowiązkowe szkolenie BHP, lecz również skupia się na filozofii działania firmy NIDEC oraz przedstawia podstawowe zasady Lean Mfg.

W trakcie trwania pracy w naszym zakładzie pracownicy mają możliwość uczestniczenia w różnych rodzajach szkoleń. Ich tematyka wynika z indywidualnych potrzeb pracownika, potrzeb firmy, strategii szkoleń na dany rok. Organizowane szkolenia dają pracownikom możliwość rozwoju w interesujących ich obszarach i zapewniają nieustanne doskonalenie posiadanych kompetencji.

Od operatorów oczekujemy wszechstronności, dlatego są przygotowani do pracy na różnych liniach produkcyjnych (szkolenie na stanowisku pracy). Daje to pracownikom możliwość lepszego poznania specyfiki produkcji w różnych obszarach i ciągłego rozwijania umiejętności zawodowych.

Szkolenie wewnętrzne – symulacja lean

Szkolenie wewnętrzne – symulacja lean

d) Ocena pracy i określenie możliwości rozwoju

Informacja zwrotna dotycząca pracy i zachowania pracownika ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju i doskonalenia. W zakładzie stosowane są dwa systemy udzielania informacji zwrotnej dotyczącej pracy operatora:

 • System formalny, z wykorzystaniem standardowej procedury i arkuszy
 • System nieformalny, informacja udzielana na bieżąco.

Pierwsza formalna ocena pracy następuje przed końcem okresu próbnego, w trakcie którego dochodzi do weryfikacji wyników rekrutacji. Kolejne następują co rok i obejmują 100% osób zatrudnionych.

Proces oceny rocznej skupia się na trzech obszarach:

 • Podsumowaniu realizacji wyznaczonych celów i oceny własnej pracownika
 • Wyznaczeniu celów na kolejny rok
 • Wyznaczeniu obszarów możliwego rozwoju zawodowego pracownika.

Rozmowę oceniającą przeprowadza bezpośredni przełożony. Każda ocena pracy musi być wstępnie zaakceptowana zarówno przez Kierownika Produkcji, jak i Kierownika ds. Personalnych i Systemu Produkcji. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze poznanie pracowników produkcji, jak również na zapewnienie spójności systemu ocen rocznych.

e) Rozwój zawodowy

Każdorazowo w przypadku wakatu przygotowywana jest i podawana do wiadomości informacja dotycząca możliwości awansu wewnętrznego. Informacja taka zawiera wymagania wobec kandydata, jak również zakres obowiązków na nowym stanowisku.

System awansów wewnętrznych jest bardzo przejrzysty. Operator chcący uczestniczyć w procesie wypełnia standardowy arkusz, uzyskuje pisemną akceptację swojego bezpośredniego przełożonego oraz składa arkusz podania do Kierownika Działu Personalnego i Systemu Produkcji. Następnie organizowane są spotkania rekrutacyjne z potencjalnym nowym przełożonym oraz Kierownikiem Działu Personalnego i Systemu Produkcji. W zależności od potrzeb organizowana jest dodatkowa sesja Assessment Center.

Po zakończonym procesie informacja o wybranym kandydacie przekazywana jest wszystkim pracownikom. Pracownicy, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji wewnętrznej otrzymują informację zwrotną dotyczącą możliwych obszarów do doskonalenia.

System awansów wewnętrznych stał się popularny w naszej organizacji. Każdorazowo w rekrutacjach uczestniczy średnio 7 kandydatów.

f) System zarządzania

Niezwykle ważny z punktu widzenia możliwości rozwoju operatora jest system zarządzania oparty na obecności kadry zarządzającej oraz osób pracujących w działach wspierających na terenie hali produkcyjnej. Bezpośredni kontakt z operatorami stwarza możliwość obserwacji pracy poszczególnych osób, ich zaangażowania i kompetencji. Pracownicy firmy lepiej się poznają, przestają być dla siebie anonimowi.

Praca zespołowa, wspólne rozwiązywanie problemów, brak barier komunikacyjnych na linii produkcja – biuro sprawia, że w momencie awansu operatora na wyższe stanowisko nie ma on żadnych problemów z adaptacją i przyjęciem nowych obowiązków.

g) Uznanie

W naszym zakładzie prowadzimy różne programy zwiększające zaangażowanie pracowników pozwalające na pokazanie ich umiejętności i motywacji. Co miesiąc wybieramy najlepszą propozycję ulepszeń, najbardziej aktywnego operatora w zakresie TPM, prowadzimy konkurs na najlepiej zorganizowane stanowisko pracy. Co roku organizujemy też konkurs „100% obecności w pracy”. Wszyscy pracownicy zakładu otrzymują informację o zwycięzcach, organizowane są spotkania z Dyrekcją zakładu, zwycięzcy otrzymują symboliczne nagrody.

Konkursy na najlepiej zorganizowane stanowisko pracy oraz 100% obecność

Konkursy na najlepiej zorganizowane stanowisko pracy oraz 100% obecność

5. Wykorzystanie możliwości rozwoju

Prowadzona od 9 lat polityka tworzenia możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla operatorów przynosi wymierne korzyści.

Ilość pracowników awansowanych ze stanowiska operatora wg działów na dzień 30.04.2013 – osoby aktualnie zatrudnione:

DziałLiczba pracownikówLiczba pracowników,
którzy pracowali jako operatorzy
%
Kierownictwo Produkcji9778
Dział Jakości231043
Utrzymanie Ruchu19842
Logistyka9333
Dział Personalny6233
Zakupy6117
Dział Badań i Rozwoju7114
Finanse / IT1500
Technologia900
1033231

Ranking stanowisk wg awansów wewnętrznych na dzień 30.04.2013 – osoby aktualnie zatrudnione:

Technik16
Specjalista6
Kierownik Zmiany Produkcyjnej6
Inżynier2
Kierownik Magazynu2

6. Podsumowanie

Z naszych doświadczeń wynika, że środowisko Lean może w sposób efektywny wspierać możliwości rozwoju pracowników. System wewnętrznej inwestycji w posiadane kadry, wyszukiwanie i promowanie najlepszych operatorów przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i firmy.

Najważniejsze z nich to:

 • Silna motywacja pracowników
 • Przywiązanie do firmy
 • Brak rotacji na stanowiskach
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
 • Odporność na wahania na rynku pracy
 • Satysfakcja po stronie pracownika oraz pracodawcy
 • Zwiększająca się liczba pracowników podnoszących poziom wykształcenia.

Projekt „od operatora do kierownika” to doskonała okazja do promowania firmy przyjaznej pracownikowi, angażującej się w pracę zespołową, w której każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma równe szanse na rozwój i awans.

Dorota DĄBKOWSKA

Kierownik ds. Personalnych i Systemu Produkcji, Nidec Motors & Actuators (Poland)

Jakub BOŻEK

Kierownik Produkcji, Nidec Motors & Actuators (Poland)

Artykuł stanowi przedruk publikacji zamieszczonej w materiałach konferencyjnych XIII Konferencji Lean Management, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Konferencja, która organizowana jest corocznie przez Lean Enterprise Institute Polska, przeznaczona jest dla sektorów produkcyjnego i usługowego. Artykuł został opublikowany dzięki uprzejmości i za zgodą firmy Nidec Motors & Actuators (Poland) z siedzibą w Niepołomicach.

Pobodne artykuły

Dlaczego dyrektor generalny powinien zostać ekspertem Lean?

Na to pytanie odpowiada Art Byrne, który w ciągu ostatnich 30 lat, piastując najwyższe stanowiska zarządcze, przeprowadził transformacje Lean w ponad 30 przedsiębiorstwach w 14 krajach, a swoje doświadczenia opisał […]

więcej

Nie da się rozwiązywać problemów na odległość, czyli jak odnieść sukces poprzez codzienne zarządzanie

Czy macie wrażenie, że wasza firma jest jak zamek z piasku? Czy utrzymanie rezultatów rozwiązań Lean kosztuje was wiele wysiłku? Podczas niedawnej konferencji Lean Transformation Summit dyrektor generalny Lantech opowiedział nam, […]

więcej

Polecane warsztaty

TWI - Instruowanie Pracowników, Lean Enterprise Institute Polska

Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI – instrukcje i instruktaż

Efektywne szkolenie pracowników dzięki praktycznym metodom...

więcej
Jak zrobić dobry audyt w środowisku Lean, Lean Enterprise Institute Polska

Jak zaprojektować i wdrożyć audyt w środowisku Lean

Wykorzystanie systemu audytowania do doskonalenia organizacji i rozwoju...

więcej

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej