Zabezpieczenie danych

Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

Współpracujemy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i profesjonalistami zapewniającymi stale bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Nasz Dział Bezpieczeństwa czuwa nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich działań i bezpieczeństwem Państwa danych.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane w logach systemowych serwera i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu analizujemy okresowo pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności LEI Polska. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie.

Postanowienie końcowe

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z czym każda osoba korzystająca z naszej witryny WWW zobowiązana jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

  • treści o charakterze bezprawnym,
  • treści, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych LEI Polska, lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  • treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom.

Kontakt do nas

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.

ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

tel.: 506 785 310