Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. (LEI Polska) szanuje prawa użytkowników do prywatności.

W trakcie korzystania z usług LEI Polska oraz strony internetowej chronimy Państwa prywatność, zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W czasie korzystania ze strony internetowej www.lean.org.pl  możecie zostać Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania, formularza zgłoszenia na szkolenie, formularza zgłoszenia na konferencję lub w inny sposób.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882 ze zm.).

Dane kontaktowe

Możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak nazwisko, imię, nazwa stanowiska, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy itp.), aby informować Was na bieżąco – pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – o usługach, które naszym zdaniem mogą Was interesować. Podając nam swoje dane osobowe i kontaktowe w tym adres email, wyrażacie Państwo zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Podane nam dane osobowe tj. adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail itp., są przez nas  przetwarzane  wyłącznie w celu:

  • Wykonania usługi (umowy) i wystawienia rachunku (faktury).
  • Udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
  • Udzielania informacji o oferowanych produktach.
  • Wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych LEI Polska. W tym celu wykorzystujemy imię, nazwisko (firmę) oraz adres email klienta. Klient może z tej opcji zrezygnować.
  • Analizy statystycznej. Dane zebrane automatycznie posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie.
  • Ze względów bezpieczeństwa i weryfikacji uczestników szkolenia możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swojego nr. PESEL i nr. dowodu osobistego, celem potwierdzenia tożsamości i uprawnień do przebywania na szkoleniu, w szczególności zaś szkoleniu odbywającym się na terenie przedsiębiorstwa (firmy).

Dane podawane przez Państwa są wykorzystywane do celów księgowych, realizacji i przygotowania zamówień i usług. Dane kontaktowe wykorzystywane mogą być również do przesyłania przez Nas lub w naszym imieniu informacji o naszej spółce, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących poziomu zadowolenia klienta oraz badań rynkowych. Możecie Państwo w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.

W celu wywiązania się z zawartych umów (np. wykonania zamówionego szkolenia, towaru lub usługi) oraz zapewnienia Państwu poziomu usług o najwyższej jakości, możemy przekazywać Państwa dane podwykonawcom takim jak, firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi pomocnicze. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, oraz wyłącznie do celów określonych w umowie.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli dokonaliście Państwo zgłoszenia uczestnictwa w naszym szkoleniu, konferencji lub innym wydarzeniu organizowanym przez LEI Polska, możecie otrzymywać od nas maile dotyczące szczegółów organizacji tych imprez. Możecie również Państwo kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel.: 71 798 57 33, fax: 71 798 57 34.

Jeżeli wyraziliście Państwo wolę otrzymywania naszego Newslettera, będziecie go otrzymywać drogą mailową.

Zmiana danych osobowych

Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej, wysyłając e-mail na adres info@lean.org.pl.

Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej strony lub polityki prywatności na wyżej wskazany adres email. Pozwoli nam to w jeszcze większym stopniu udoskonalać.

Wykorzystanie cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), drobne informacje, które przechowywane są przez Państwa przeglądarki na twardym dysku Waszych komputerów. Nasze cookies nie zawierają żadnych informacji identyfikujących tożsamość, a jedynie ułatwiają nam one przechowywanie Państwa danych dotyczących zamawianych usług, towarów i terminów realizacji, dzięki czemu nie musicie Państwo ponownie wprowadzać żądanych informacji, za każdym razem kiedy powracacie na naszą stronę. Cookies służą do identyfikacji wersji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszego serwisu.

Podczas rejestracji i korzystania z serwisu Państwa przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera, przyspieszając współpracę pomiędzy Państwa komputerem i naszym serwerem.

Zabezpieczenie danych

Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

Współpracujemy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i profesjonalistami zapewniającymi stale bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Nasz Dział Bezpieczeństwa czuwa nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich działań i bezpieczeństwem Państwa danych.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane w logach systemowych serwera i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu analizujemy okresowo pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności LEI Polska. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie.

Postanowienie końcowe.

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z czym każda osoba korzystająca z naszej witryny WWW zobowiązana jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

  • treści o charakterze bezprawnym,
  • treści, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych LEI Polska, lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  • treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom.

Kontakt do nas

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 18

54-424 Wrocław

tel.: 71 798 57 33

fax: 71 798 57 34