Projekty wdrożeniowe i doradcze prowadzą wysokiej klasy eksperci Lean i byli menadżerowie z doświadczeniem w firmach pionierskich we wdrażaniu Lean Management w Polsce, a obecnie stali pracownicy zespołu eksperckiego Lean Enterprise Institute Polska.

Małgorzata Jakubik

Doświadczenie menadżerskie

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych korporacjach International Paper i General Motors. W zakładzie Opla w Gliwicach, działającym w oparciu o pełny system Lean, kierowała procesem tworzenia i realizacji szkoleń  oraz Działem Jakości Operacyjnej.  Jako menadżer Lean na Europę koordynowała pracę zespołu ekspertów z wiodących zakładów GM Europe w procesie  audytowania i wsparcia wdrożenia Lean w zakładach korporacji.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, szczególnie poprzez budowanie i modyfikacje systemów: celów strategicznych i zarządzanie wskaźnikami (Hoshin Kanri), pomysłów pracowniczych Kaizen, rozwiązywania problemów, budowania kompetencji i motywacji pracowników. Jest ekspertem z zakresu metod TWI,  rozwiązywania problemów, metody Toyota Kata oraz innych narzędzi standaryzacji i doskonalenia procesów.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Fabryki Mebli Forte, Cranfield Foundry, Schumacher Packaging, Constantia Teich, BSH, Agros Nova, Bella, Rockwool, Gatx/Wagon Service Ostróda, Etisoft, Dr Irena Eris, Precision Machine Parts, Sitech, Sempertrans, Wienerberger, Velux, Ultimo, Philip Morris, Philips Lighting (obecnie: Signify Poland).

Maurycy Szkolnicki

Doświadczenie menadżerskie

Zanim dołączył do zespołu LEI Polska pracował przez piętnaście lat w przemyśle maszynowym i FMCG. Doświadczenie we wdrażaniu Lean zdobywał, pracując na różnych stanowiskach, począwszy od  koordynatora ds. TPM, poprzez dyrektora produkcji, aż do członka zespołu tworzącego korporacyjny system produkcyjny. Posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym. Współtworzył i wdrażał standardy korporacyjne na poziomie globalnym wzorowane na Toyota Production System. Posiada międzynarodowy certyfikat Black Belt Six Sigma.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, w szczególności: budowaniu stabilności procesów oraz w metodach rozwiązywania problemów (między innymi standaryzacji, 5S, TPM, SMED), reorganizacji przepływu (mapowaniu i doskonaleniu strumieni wartości), wdrażaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m. in. z: Animex, Diehl Controls, Donaldson, Etisoft, Famot, Frohe, Govecs, Inter-Metal, Meyn, Nutricia, Oriflame, Primo Profile, Roto Okna Dachowe, Schumacher Packaging, Sempertrans, Stora Enso, Wavin, Wiennerberger, Zakład produkcyjny Automatyki Sieciowej.

Euzebiusz Krasa

Doświadczenie menadżerskie

Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie Lean Management w międzynarodowych korporacjach, głównie w wałbrzyskim zakładzie Toyoty. Swoją karierę w Toyota Motor Manufacturing Poland rozpoczął w 2005 roku od pracy na stanowisku mistrza produkcji. Następnie odpowiadał za budowę i prowadzenie działu szkolącego pracowników liniowych oraz opracowywanie i organizację szkoleń dla wszystkich poziomów organizacji. W 2010 roku objął  stanowisko kierownika zmiany w dziale silników, gdzie był odpowiedzialny za produkcję na linii montażu i liniach obróbek mechanicznych. Przez dwa lata pracował jako kierownik, trener i koordynator zespołu specjalistów Lean w dziale TPS – Toyota Production System skupionych na poprawie produktywności i usprawniających procesy. Jako kierownik zmiany pracował, również w dziale produkcji skrzyń biegów i kuźni. W latach 2015-2017 pełnił funkcję menadżera produkcji w dziale odlewni.

Specjalizuje się w szczególności w: tworzeniu ciągłego przepływu w gniazdach i liniach produkcyjnych, redukcji zapasów w toku z wykorzystaniem systemu ssącego Kanban, budowaniu i utrzymaniu systemu 5S, standaryzacji Pracy i TWI.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m. in. z: Donaldson, WIP International Production, Etisoft, Alsecco, Schumacher Packaging, Coko Werk, Sempertrans, ZF Automotive Systems, Saueressig Polska, ZASŁAW TSS, Inter-Metal, DOVISTA, NM Polska (Velux), Seito.

Agnieszka Fonfara

Doświadczenie menadżerskie

Kilkanaście lat pracowała w przedsiębiorstwach sektora spożywczego takich jak: Terravita, Lisner i Nestle Polska. Doświadczenie zdobywała w działach jakości, BHP, HR i ciągłego doskonalenia.  Współtworzyła strategię organizacji, strukturę celów, system audytów i rozwiązywania problemów. Odpowiedzialna była za wdrożenie struktury spotkań operacyjnych, TPM oraz wielu standardów i narzędzi korporacyjnych. Zarządzała portfelem projektów dbając o to, aby każdy z nich przebiegał zgodnie z ustalonym planem i nadanymi priorytetami. Przez kilka lat koordynowała wdrożenie Nestle Continuous Excellence dla dziewięciu fabryk koncernu, będąc jednocześnie członkiem europejskiego zespołu  wdrożeniowego. To co najbardziej ją interesuje to zintegrowane doskonalenie uwzględniające wzajemne relacje pomiędzy narzędziami ciągłego doskonalenia a systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracowników.

Specjalizuje się w szczególności w: skracaniu czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED, rozwiązywaniu problemów w relacjach z pracownikami wg TWI, budowaniu systemu codziennego rozwiązywania problemów, TPM, Gemba Walk.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Electrolux, ZF Automotive Systems, Tauron Ciepło, Japan Tobacco International, Bridgestone, Kompania Piwowarska, Coroplast, Diehl, Nidec, Neapco, Mayr, Filplast, Fabryka Mebli Forte, MEYN, Georg Utz, JMP Flowers, System-Barosz Gwimet.

Sylwia Kolinka

Doświadczenie menadżerskie

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy operacyjnej na kierowniczych stanowiskach w środowisku Lean Management oraz w budowaniu struktur procesów i narzędzi jako Menadżer Lean. Ma za sobą doświadczenie w pracy w koncernie Bosch, pracowała także jako Kierownik Produkcji w zakładach Faurecia Wałbrzych oraz Jelcz-Laskowice.

Specjalizuje się w szczególności w: mapowaniu i doskonaleniu strumieni wartości, Warsztatach Optymalizacyjnych (Jishuken), TWI, zapewnieniu jakości w procesie produkcyjnym, logistyce wewnętrznej.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.ni. z: ITM Radom, Hanza, Praefa, Europa Systems, Alsecco, Electrolux, Weber Hydraulika, SCS Polska, Fabryka Mebli Forte, DGS Polska, Mazurskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane, Lajkonik Snacks, Stolzle Częstochowa, Hörmann Polska.

Sławomir Kubiak

Doświadczenie menadżerskie 

Sławek to doświadczony menedżer z ponad 17-letnią praktyką w biznesie. Pracował na stanowiskach kierowniczych na wielu poziomach organizacji – od operacji do członka zarządu, w firmach zarówno usługowych, jak i produkcyjnych. Zarządzał dużymi zespołami oraz prowadził strategiczne projekty optymalizacyjne, transformacyjne i restrukturyzacyjne. Jest ekspertem z dziedziny poprawy efektywności i doskonalenia firm. Jeden z pionierów wdrażania Lean Management w obszarze usług w Polsce. Wdrażał Lean Management w m.in. obszarze strategii, sprzedaży, obsługi klientów oraz łańcucha dostaw. Prowadzi projekty, warsztaty oraz wspiera menedżerów w stosowaniu metod i narzędzi Lean, zarówno w zarządzaniu jak i doskonaleniu firmy. Jest skutecznym konsultantem i przekonywującym trenerem. Łączy Lean Management z innymi dobrymi praktykami osiągając bardzo dobre wyniki biznesowe Obecnie pracuje z czołowymi firmami w Polsce wdrażając Lean Management oraz realizując projekty usprawniające i transformacyjne.

Specjalizuje się w szczególności w: projektach transformacyjnych w obszarze strategii, operacji, sprzedaży i obsługi klientów, doskonaleniu i poprawie efektywności firm, wdrażaniu metody zarządzania strategicznego Hoshin Kanri, zarządzaniu i doskonaleniu procesów biznesowych z wykorzystaniem Lean, BPM i innych dobrych praktyk.

Doświadczenie doradcze 

Współpracował m.in. z: mBank, Credit Agricole, KRUK SA., Randstad, Decathlon, Jeronimo Martins, ZIBI SA, Neuca, Balluff, Diehl, Impel Centrum Usług Wspólnych, Gaspol SA, Meyn, Wkręt Met, Krispol, Dramers.

Robert Czech

Doświadczenie menadżerskie

Przez ponad 20 lat pracował w dużych organizacjach branży usługowej w Polsce, realizując projekty reorganizacyjne oraz doskonalące związane ze sprzedażą, poprawą efektywności procesów oraz rozwojem specjalistów i kadry menadżerskiej. Jako menadżer odpowiadał m.in. za sprzedaż i obsługę Klientów, biuro zarządzania projektami (PMO), szkolenia oraz rozwój procesów biznesowych w Grupie Orange i Netii. Z wykształcenia jest ekonomistą z dyplomem Executive MBA. Z doświadczenia menedżerem projektów. Z zamiłowanie psychologiem organizacji i pracy. Z połączenia wymienionych dyscyplin czerpie inspirację do rozwiązywania wspólnie z klientami problemów biznesowych, wykorzystując do tego sprawdzone w praktyce i najlepsze w tym obszarze rozwiązania Lean Management. Od ponad trzech lat rozwija produkty szkoleniowe i doradcze oraz realizuje projekty związane z wdrażaniem najlepszych praktyk Lean Management w firmach usługowych i obszarach administracyjnych firm produkcyjnych.

Specjalizuje się w szczególności we: wdrażaniu Lean Management w firmach usługowych i obszarach administracyjnych firm produkcyjnych, rozwoju i poprawie efektywności procesów biznesowych, zarządzaniu projektami, rozwoju specjalistów i kadry menadżerskiej.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m.in. z: T-Mobile, Randstad, Grupa Żywiec, Akamai, Siemens Finanse, Sitech, Forte, Gaspol, Santander Consumer Bank.