Motywowanie pracowników do wdrażania Lean

Kiedy stajesz przed wyzwaniem przekonania członków własnej organizacji do wdrożenia Lean Management, zwykle okazuje się to zadaniem niezmiernie trudnym. Jako zespół ekspertów reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i umiejętności jesteśmy partnerem, dzięki któremu istotnie zwiększysz swoje szanse na to, by:

 • Zarząd firmy i kadra menadżerska przekonała się do Lean, rozumiejąc, jak wdrożenie Lean przełoży się na sukces biznesowy firmy
 • Osoby bojkotujące i/lub sabotujące wdrożenie przeszły na Twoją stronę
 • Zmiany zaczęły być trwałe, a firma przestała cofać się do starych nawyków i praktyk
 • Sponsor transformacji Lean (prezes, dyrektor) uświadomił sobie wyzwania związane z projektem wdrożeniowym oraz zrozumiał, na czym polega jego rola w procesie zmian
 • Pracownicy w firmie zyskali świeżą motywację do działania
 • Pracownicy przestali być zajęci wyłącznie gaszeniem pożarów, zyskując czas na doskonalenie swoich metod pracy

Do tego celu wykorzystujemy szereg unikalnych metod stanowiących integralną cześć naszych programów rozwojowych, działalności doradczej oraz programów szkoleniowych układanych pod indywidualne potrzeby firm.

Motywowanie pracowników, Lean Enterprise Institute Polska

Przykłady realizowanych działań

 • Szkolenia otwarte połączone z wizytami w firmach, które stosują Lean Management (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)
 • Szkolenia oparte na przekonujących przykładach i grach symulacyjnych
 • Dedykowane warsztaty dla kadry menadżerskiej
 • Dedykowane warsztaty dla prezesów i zarządów firm
 • Warsztaty połączone z działaniami doskonalącymi, które pokazują efekty Lean
 • Projekty pilotowe, które pokazują efekty Lean na wybranym obszarze firmy
 • Międzynarodowa Konferencja Lean ze strumieniami tematycznymi dla produkcji i usług oraz ze specjalnym strumieniem dla prezesów i dyrektorów (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)
 • Szkolenia otwarte połączone z wizytami w firmach, które stosują Lean Management (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)
 • Szkolenia oparte na przekonujących przykładach i grach symulacyjnych
 • Dedykowane warsztaty dla kadry menadżerskiej
 • Dedykowane warsztaty dla prezesów i zarządów firm
 • Warsztaty połączone z działaniami doskonalącymi, które pokazują efekty Lean
 • Projekty pilotowe, które pokazują efekty Lean na wybranym obszarze firmy
 • Międzynarodowa Konferencja Lean ze strumieniami tematycznymi dla produkcji i usług oraz ze specjalnym strumieniem dla prezesów i dyrektorów (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)
 • Szkolenia otwarte połączone z wizytami w firmach, które stosują Lean Management (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)
 • Szkolenia oparte na przekonujących przykładach i grach symulacyjnych
 • Dedykowane warsztaty dla kadry menadżerskiej
 • Dedykowane warsztaty dla prezesów i zarządów firm
 • Warsztaty połączone z działaniami doskonalącymi, które pokazują efekty Lean
 • Projekty pilotowe, które pokazują efekty Lean na wybranym obszarze firmy
 • Międzynarodowa Konferencja Lean ze strumieniami tematycznymi dla produkcji i usług oraz ze specjalnym strumieniem dla prezesów i dyrektorów (dowiedz się więcej klikając TUTAJ)