Tworzenie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zasady Lean

Capgemini jest jedną z wiodących, globalnych firm oferujących usługi konsultingowe, technologie informatyczne i outsourcing. Firma obecna jest w 44 krajach i zatrudnia 140 tys. pracowników pomagając w transformacji firmom, które chcą usprawnić działalność i wzmocnić pozycję konkurencyjną.

W 2014 roku grupa Capgemini ogłosiła przychód na poziomie ponad 10 miliardów euro. Wspólnie ze swoimi klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania dla biznesu oraz technologie, które zaspokajają potrzeby klientów i wspierają ich w osiąganiu ich celów. Będąc wielokulturową organizacją, Capgemini rozwinęła własne metody pracy, takie jak Collaborative Business Experience™ oraz Rightshore®, swój globalny model dostarczania usług. Capgemini posiada ponad 45-letnie doświadczenie w dostarczaniu usług outsourcingowych, z ponad 500 klientami jest światowym liderem w branży usług outsourcingowych. Świadcząc usługi wielu największym i najlepszym firmom na świecie rozwinęliśmy szerokie kompetencje w naszej branży oraz działalność na globalna skalę.

W branży usługowej czynnikami sukcesu są zarówno wspólne wartości, jak i umiejętności pracowników. Cele biznesowe i wspólne standardy Capgemini są zdefiniowane w taki sposób, aby korzystali z nich nie tylko udziałowcy i pracownicy, ale również inni uczestnicy otoczenia biznesowego. Jesteśmy przekonani, że te cele można osiągnąć tylko dzięki wzajemnemu poszanowaniu i współpracy.

Siedem wspólnych wartości stanowi centrum zainteresowania firmy Capgemini od momentu jej założenia. Te wartości mają wpływ na sposób, w jaki odpowiadamy na potrzeby klientów, uwzględniając jednocześnie wymagania prawne każdego kraju, w którym prowadzimy działalność, oraz na sposób, w jaki promujemy zgodne z normami etycznymi praktyki w Capgemini i w ramach naszych partnerstw. Należą do nich:

  • Uczciwość

W szczególności odrzucenie nieuczciwych praktyk biznesowych mających na celu uzyskanie danego kontraktu lub odniesienie korzyści. Zgodnie z tą zasadą firma Capgemini stworzyła klarowne reguły dotyczące wszelkiego rodzaju prowizji i gratisów.

  • Odwaga

W sensie przedsiębiorczości i chęci podjęcia przemyślanego ryzyka, równoważonego rozwagą i przenikliwością, bez których odważny menedżer stałby się lekkomyślny.

  • Zaufanie

To sugeruje gotowość wsparcia pracowników i zespołów oraz umożliwienie menedżerom sprawdzenia efektów ich inicjatyw i decyzji. Zaufanie oznacza również otwartość i prawdziwą przejrzystość w przepływie informacji i stanowi centralny punkt naszej koncepcji Collaborative Business Experience™.

  • Wolność

Obejmuje kreatywność, innowacyjność, niezależność myślenia i poszanowanie dla innych kultur oraz obyczajów.  Dla organizacji obecnej w ponad 40 krajach, która wśród swoich pracowników ma przedstawicieli ponad 100 narodowości wszystkie wymienione aspekty są zasadnicze.

  • Duch współpracy

Współdziałanie z klientami, pracownikami i partnerami; towarzyszenie im zarówno w dobrych, jak i złych czasach.

  • Skromność

W relacjach z innymi i w naszym podejściu do problemów.

  • Przyjemność

Bez której każda wizja korporacji jest ekstremalnie trudna, o ile w ogólne możliwa do wdrożenia.

Stworzyliśmy formalny kodeks etyczny służący do objaśnienia i promowania tych praktyk. Polski oddział Capgemini świadczy głównie usługi w oparciu o model wsparcia Service Desk, jak również specjalistyczne usługi techniczne oraz z dziedziny Service Management. Organizacja liczy ponad 5000 pracowników.

Ewolucja LEAN w Capgemini

Poszukując najlepszych metod zapewniających osiągnięcie przewagi w silnie konkurencyjnym obszarze outsourcingu usług IT, polski oddział Capgemini rozpoczął 4 lata temu podróż w oparciu o nowoczesne metody LEAN w sektorze usług. Podróż pełną prób, błędów oraz nieustannej nauki.

Łącząc nabytą wiedzę i umiejętności z takimi metodami i narzędziami jak myślenie systemowe, statystyka i business process mining stworzyliśmy unikalne oraz innowacyjne rozwiązanie – Intelligent Service Centre.

Nasza przygoda z LEAN zaczęła się w 2009 roku i od razu przybrała dwie formy. Z jednej strony nasz lokalny oddział Capgemini w Polsce nawiązał współpracę ze Stephenem Parry w celu uzyskania pomocy w poprawie funkcjonowania usługi jednego z naszych klientów. Z drugiej strony w globalnych strukturach naszej firmy rozpoczął się projekt wdrożenia LEAN obejmujący docelowo wszystkie kraje dostarczające usługi outsourcingowe. Jak się później okazało, nasze lokalne podejście było klasycznym bottom-up, czyli próbą zmiany organizacji począwszy od najniższego jej szczebla, podejście globalne bazowało w dużej mierze na umocowaniu wysoko w strukturach firmy, jednak nie angażowało w takim samym stopniu pracowników gemby, czyli miejsca, gdzie de facto odbywa się praca.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij