fbpx

Cztery sposoby doskonalenia pracy

Firmy podnoszą produktywność lub zwiększają ilość świadczonych usług od momentu, kiedy zaczynają eliminować, łączyć, reorganizować i upraszczać zabiegi w swojej pracy. Kiedy uda się wykonać te cztery czynności, bez wątpienia produktywność zostanie poprawiona.

Cztery sposoby doskonalenia pracy są jednym z elementów kroku 3 programu TWI Doskonalenie metod pracy (pozostałe kroki to: krok 1 – Podziel pracę, krok 2 – Zadaj pytanie do każdego zabiegu, krok 4 – Wdróż nową metodę). Są to:

1) Eliminuj niepotrzebne zabiegi.
2) Łącz zabiegi, gdy jest to możliwe.
3) Przeorganizuj sekwencję zabiegów.
4) Upraszczaj wszystkie wymagane zabiegi.

Trzeba zwrócić uwagę na specyficzną kolejność wykonywania działań doskonalących. Upraszczając zabieg, który następnie będzie wyeliminowany, straci się tylko cenny czas. Zanim przeorganizuje się kolejność wykonywania zabiegów, należy sprawdzić, czy nie można ich ze sobą połączyć, aby móc wszystko wykonać w tym samym czasie. Eliminowanie jest rodzajem stuprocentowego udoskonalenia, ponieważ całkowicie odrzuca konieczność wykonywania tego zabiegu. Połączenie dwóch lub większej liczby zabiegów daje poprawę o 50%. Nadal jednak konieczne jest wykonywanie wszystkich zabiegów, ale zamiast wykonywać je osobno, można je wykonać za jednym razem. Przeorganizowanie kolejności wykonywania zabiegów nie daje tak wyraźnych efektów, ale zapobiega powtórzeniom i powrotom, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna niż dotychczas. Uproszczenie pracy sprawia, że można ją łatwiej i bezpieczniej wykonywać (można to zrobić dopiero, gdy upewnimy się, że nie może zostać ona wyeliminowana, połączona lub przeorganizowana).

1. Eliminuj niepotrzebne zabiegi

Celem tego sposobu doskonalenia, jak wskazuje sama nazwa, jest eliminowanie zabiegów. Dzięki temu zapobiega się niepotrzebnemu wykorzystywaniu personelu, maszyn i materiałów. Jeżeli po zadaniu pytania „dlaczego?” okaże się, że zabieg nie przynosi żadnych korzyści, będzie to znaczyło, że jest to dobra okazja do jego wyeliminowania. Na przykład zabiegi chodzenia w celu pobrania arkuszy z pojemnika mogą zostać wyeliminowane, jeżeli arkusze będą dostarczane bliżej stołu operatora. W praktyce często zdarza się, że pewne czynności wykonuje się, mimo tego, że przyczyna ich wykonywania dawno ustała, ale odpowiednia wiadomość nie dotarła do właściwych pracowników.

2. Łącz zabiegi, gdy jest to możliwe

Odpowiedzi na pytania „gdzie? kiedy? i kto?” mogą pomóc w znalezieniu zabiegów, które można połączyć lub wykonywać jednocześnie. Przykładem mogą być tu prace obejmujące montaż i kontrolę, które najczęściej umożliwiają łączenie zabiegów ze sobą. Zazwyczaj jedna osoba montuje wyrób, a druga sprawdza poprawność montażu. W wielu przypadkach możliwe jest połączenie ze sobą tych operacji. Operator wówczas kontroluje poprawność wykonania zaraz po wykonaniu montażu. W ten sposób nie wyeliminuje się potrzeby ostatecznej kontroli wyrobu, można jednak zmniejszyć liczbę wykonywanych kontroli oraz wcześniej wykrywać błędy.

3. Przeorganizuj sekwencję zabiegów

Jeżeli eliminowanie lub łączenie zabiegów jest niemożliwe albo niepraktyczne, warto rozważyć trzeci sposób doskonalenia pracy – przeorganizowanie. Również w tym przypadku odpowiedzi na pytania Gdzie? Kiedy i Kto? ułatwiają określenie zabiegów, które można przeorganizować w celu uzyskania lepszej sekwencji pracy. Zmiana kolejności zabiegów może zaoszczędzić niepotrzebne przemieszczanie części lub materiałów, eliminuje konieczność powracania oraz ruchy związane z pobieraniem lub odkładaniem. Na przykład zmiana lokalizacji pojemników z arkuszami blachy i dostarczanie ich bezpośrednio na stanowisko pracy spowoduje konieczność przeorganizowania zabiegów pobierania obu rodzajów arkuszy. Ponadto trzeba wówczas przeorganizować zabiegi kontrolne, gdyż wyeliminuje się różne inne zbędne po reorganizacji czynności.

UWAGA! Częstym błędem jest uznanie zabiegu za wyeliminowany, podczas gdy został on jedynie przesunięty do innego obszaru lub działu. Zabieg nie zostaje wyeliminowany przez przesunięcie go z jednego obszaru do innego. Zabieg nadal musi być wykonywany. Zmieniona została jedynie kolejność i miejsce wykonywania tego zabiegu.

4. Upraszczaj wszystkie wymagane zabiegi

Czwartym sposobem doskonalenia jest upraszczanie zabiegów, którego celem jest wykonywanie ich w bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób. Możemy to osiągnąć, odpowiadając na pytanie „jak?”.

Pierwsza zasada upraszczania brzmi: ułóż materiały, narzędzia i wyposażenie w jak najlepszym miejscu i tak, by było po nie wygodnie sięgać operatorowi. Czegokolwiek operator używa, musi być łatwe do pobrania i znajdować się w zasięgu jego ramion oraz powinno znaleźć się w szufladach, uchwytach czy na stojakach rozmieszczonych na stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem. Należy pamiętać o tym, że elementy należy rozmieszczać tak, by uwzględnić indywidualne możliwości pracowników.

Druga zasada to: używaj podajników grawitacyjnych lub zrzutni zawsze, gdy jest to możliwe. Powszechnym przykładem wykorzystania tej zasady są spotykane w sklepach pojemniki do wydawania kawy lub cukierków, a także otwory służące do wrzucania listów w skrzynkach pocztowych lub w skrzyniach na pościel.

Trzecią, często zapominaną, zasadą jest używanie obu rąk do pracy. Jest to prosty i oczywisty sposób doskonalenia pracy.

Ostatnia zasada upraszczania pracy brzmi: używaj uchwytów albo mocowań zamiast rąk. Uchwytem nazywa się każdy przenośny przyrząd służący do przytrzymania części. Może być nim zacisk, wzorzec lub szablon. Mocowanie natomiast to przyrząd zamocowanym na stałe, zwykle połączony z maszyną. Często te oba pojęcia są używane zamiennie, ponieważ każde z nich ma na celu przytrzymanie materiału lub części w miejscu, pozwalając na swobodne ruchy rąk. Bez tych przyrządów operatorzy musieliby trzymać część w jednej ręce, a drugą wykonywać pracę. Wykonywanie pracy w ten sposób jest trudne, nieporęczne i często niebezpieczne. (Trudno jest wyobrazić sobie umieszczanie części w odpowiednim miejscu, wkręcając jednocześnie śrubę, zaginając róg, montując część lub wykonywać jakąkolwiek inną czynność).

UWAGA! W latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy Japończycy przywieźli do Stanów Zjednoczonych swoje koncepcje zarządzania jakością oraz poprawy produktywności, wielu ludzi odbierało zaangażowanie operatorów w doskonalenie swojego stanowiska pracy jako „rewolucyjny” pomysł. Jednakże oryginalne materiały szkoleniowe programu TWI pokazują, że ten pomysł zrodził się w Ameryce w czasie II wojny światowej.

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie swojej pracy może być najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces doskonalenia sposobu wykonywania pracy. Wynika to z tego, że to właśnie pracownik będzie ostatecznie wdrażał udoskonalony sposób wykonywania pracy. Angażowanie pracowników w proces doskonalenia motywuje ich do wykorzystania opracowanego sposobu. Ludzie zaangażowani w proces opracowywania nowego sposobu wykonywania pracy zrobią wszystko, aby on zadziałał. Okazuje się, że jest to o wiele ważniejsze niż sam pomysł.

Podczas realizacji szkoleń z TWI Metody pracy na terenie całych Stanów Zjednoczonych okazywało się, że wielu przełożonych uczestniczących w szkoleniu obawia się schodzić na halę produkcyjną i wykonać pracę wspólnie z ludźmi. Boją się oni oporu przed zmianami, wielokrotnie także zwracali uwagę na to, że pracownicy mogą nie zgadzać się z ich metodami, oraz, że obawiają się niszczenia relacji, które wypracowali. Prawie bez wyjątku ci wszyscy przełożeni zauważyli jednak, że ich ludzie chętnie angażują się, widząc cel i zasady, na których opiera się TWI Metody pracy. W niektórych przypadkach uczestnicy naszych szkoleń narzekali wręcz na to, że operatorzy za bardzo się ekscytują procesem wdrażania zmian i proponują więcej pomysłów niż są oni w stanie zrealizować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat TWI Doskonalenie metody pracy oraz pozostałych elementów TWI, przeczytaj nasz Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych. Obejmuje on 5 elementów: instruowanie pracowników, doskonalenie metod pracy, relacje z pracownikami, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów.

A jeśli chcesz wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach na hali produkcyjnej firm, które stosują to rozwiązanie, to zapraszamy na nasze warsztaty otwarte:
Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI – instrukcje i instruktaż na terenie firmy B/S/H (Bosch und Simens Hausgeräte) we Wrocławiu
Standaryzacja pracy z wykorzystaniem podejścia TWI Doskonalenia Metody Pracy na terenie firmy Miele Technika w Ksawerowie (pod Łodzią)

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

    Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
    Pełna klauzula

    Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej