Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w szkoleniu, po dokonaniu wyboru interesujących tematów szkoleń, ich terminów oraz miejsc, należy:

  1. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lean.org.pl
  2. Uzupełniony i podpisany formularz przesłać e-mailem (skan) na adres: otwarte@lean.org.pl
  3. Wnieść opłatę za szkolenie przelewem na konto Lean Enterprise Institute Polska o numerze: 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303
  4. Upewnić się, że otrzymali Państwo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia w szkoleniu. W przypadku gdyby nie otrzymali Państwo informacji organizacyjnych na tydzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z LEI Polska (tel. 506 785 310)

Warunki uczestnictwa

Oferta warsztatów otwartych skierowana jest wyłącznie do firm i nie dotyczy osób prywatnych, konsultantów oraz trenerów. Ze względów bezpieczeństwa w warsztatach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży. LEI Polska zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zapisu uczestnika na szkolenie bez podania przyczyn. Firmy partnerskie współpracujące z LEI Polska, na terenie których organizowane są warsztaty otwarte, mają decydujący głos dopuszczający do udziału w warsztatach uczestników z firm zewnętrznych. LEI Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia przez firmę partnerską zapisanego uczestnika i zobowiązuje się w takim przypadku do zwrotu całości wpłaconej kwoty zamawiającemu.

Zakwaterowanie i dojazdy

Ceny szkoleń nie obejmują kosztów noclegów, zakwaterowania i przejazdu uczestników.

Ceny

Ceny za uczestnictwo w poszczególnych warsztatach dostępne są na stronie internetowej LEI Polska pod adresem https://lean.org.pl/lean-szkolenia

Rezygnacja z warsztatów

Rezygnacja z warsztatów może nastąpić jedynie w formie pisemnej drogą elektroniczną. Rezygnacje należy przesłać na adres: otwarte@lean.org.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa LEI Polska zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami w wysokości 100% ceny warsztatów, na które dokonano zapisów.

Zmiany oraz odwołanie warsztatów z winy organizatora

LEI Polska zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku braku zgromadzenia wymaganej liczby uczestników lub innej ważnej przyczyny, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów. W wyjątkowych przypadkach LEI Polska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca przeprowadzenia warsztatów. W przypadku odwołania warsztatów z winy organizatora LEI Polska dokona niezwłocznie zwrotu całości wpłaconej kwoty na konto zamawiającego. Dodatkowe informacje dotyczące warsztatów otwartych można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 506 785 310 lub mailowo pod adresem otwarte@lean.org.pl.