Zmiany Layoutu w Fabryce Systemów Udojowych DeLaval jako stymulator usprawnień w działalności operacyjnej

Intencją tego referatu jest podzielenie się doświadczeniami wynikającymi z wdrażania kultury Lean dzięki Systemowi Produkcyjnemu DeLaval (DeLaval Production System – DPS), gdzie inicjatorem jego wdrożenia była zmiana layoutu w Fabryce Systemów Udojowych we Wrocławiu będącym filią firmy DeLaval w Polsce. Tak duża zmiana operacyjna w zakładzie była stymulatorem dużej ilości usprawnień, które miały za zadanie dostosować naszą fabrykę do czekających ją wyzwań w postaci nowo uruchamianej produkcji. Aby temu sprostać, należało zmienić fabrykę nie tylko pod kątem dostosowania layoutu do przyjęcia nowego asortymentu, ale również zmienić system i styl zarządzania. W celu dokonania tych zmian został opracowany DPS (System Produkcyjny DeLaval), który pozwolił na wprowadzenie całej gamy narzędzi wspierających procesy produkcyjne oraz logistyczne. Nasza historia pewnej zmiany nie udałaby się bez zaangażowania wszystkich pracowników naszej firmy, którzy w świadomy sposób wspierali nasze wspólne działania. Mamy nadzieję, że „nasza historia” będzie impulsem do zmian w innych firmach czy projektach.

KONCERN DELAVAL

Każdego dnia miliony krów na całym świecie są dojone i karmione sprzętem DeLaval. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, a nasi przedstawiciele docierają do 10 000 producentów mleka na ich farmach. Firma DeLaval to ponad 125 lat innowacji i doświadczenia w produkcji mleka. Codziennie wspieramy producentów mleka w ich działaniach. Nasza koncepcja Zrównoważonej Gospodarki Mlecznej ukierunkowana jest na pozyskiwanie mleka najwyższej jakości dla jak największej ilości ludzi przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne (Rys. 1).

2015-12-08 DeLaval (1)

Rys. 1 Wizja DeLaval

DeLaval jest wiodącym dostawcą rozwiązań poprawiających wydajność gospodarstw rolnych profesjonalnych producentów żywności. Wspieramy naszych klientów w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, jednocześnie dbając o zwiększenie produkcji żywności, rentowność i dobre samopoczucie ludzi i zwierząt. Oferujemy produkty, systemy i usługi dla wszystkich etapów produkcji mleka. Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez miliony gospodarstw mleczarskich na całym świecie każdego dnia. Od ponad 125 lat DeLaval przewodziła postępowi w produkcji mleka, od kiedy Gustaf de Laval opatentował wirówkę do mleka.

Dzisiaj DeLaval jest częścią szwedzkiego koncernu Tetra Laval Group (Rys. 2). Pozostałe dwie firmy należące do Tetra Laval to Tetra Pak i Sidel.

2015-12-08 DeLaval (2)

Rys. 2 DeLaval w strukturze Tetra Laval Group

Koncern DeLaval scharakteryzowano za pomocą liczb na Rys. 3, a jego historię sięgającą roku 1878 przedstawiono na Rys. 4.

2015-12-08 DeLaval (3)

Rys. 3 Koncern DeLaval w liczbach

2015-12-08 DeLaval (4)

Rys. 4 Historia DeLaval

DeLaval posiada 20 fabryk wytwórczych na całym świecie, jesteśmy obecni na każdym kontynencie (Rys. 5).

2015-12-08 DeLaval (5)

Rys. 5 Lokalizacja 20 jednostek wytwórczych DeLaval na świecie

DeLaval to najlepszy partner dla producentów mleka. Projektuje, produkuje oraz sprzedaje urządzenia oraz kompletne systemy do produkcji mleka i hodowli krów mlecznych. Serwis, sprzedaż szerokiej gamy produktów, dzielenie się wiedzą oraz doradztwo są istotnymi elementami naszej działalności.

DeLaval oferuje obecnie szybko rosnący szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji, mających na celu ożywienie produkcji mlecznej i zapewnienie optymalnego wykorzystania czasu pracy producentów mleka. Celem naszej polityki inteligentnej hodowli jest dostarczania rolnikom innowacyjnych pomysłów i technologii, które już teraz przyczyniają się do tworzenia bardziej owocnej, stabilnej i dochodowej przyszłości.

W dużym skrócie DeLaval oferuje kompleksowe wyposażenie obór w zależności od potrzeb hodowców i producentów mleka (Rys. 6).

2015-12-08 DeLaval (6)

Rys. 6 Kompleksowe zarządzanie stadem i kompleksowe wyposażenie obór

WIZYTÓWKA FABRYKI SYSTEMÓW UDOJOWYCH WE WROCŁAWIU

Fabryka Systemów Udojowych (Rys. 7) swój początek ma w 1971 roku, kiedy została podpisana umowa joint venture z polską firmą Archimedes we Wrocławiu. Na mocy tej umowy firma Archimedes pozyskała licencję na produkcję dojarek i aparatów udojowych i sprzedaż tych wyrobów na rynku polskim.

W roku 1991 koncern DeLaval wykupił część zakładu od firmy Archimedes i rozpoczął produkcję w nowej lokalizacji w Polsce pod własną marką, która nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Firma poprzez te lata bardzo się rozwinęła, stając się drugą pod względem wielkości i ilości zatrudnionych pracowników w ramach DeLaval. Oprócz jednostki produkcyjnej przy fabryce powstało Centrum Świadczenia Usług (Share Service Center), która w swoich kompetencjach ma działy kadrowe, księgowe, zarządzania i utrzymania budynków. Nasza fabryka również posiada bardzo silną jednostkę R&D, która powoli staje się największą tego typu jednostką w ramach działów rozwojowych systemów i produktów w DeLaval.

2015-12-08 DeLaval (7)

Rys. 7 Widok zakładu Fabryki Systemów Udojowych

Obecnie zakład wraz z magazynem wysokiego składowania liczy około 13.000 metrów kwadratowych powierzchni. Jest stale modernizowany i dostosowywany do co raz wyższych  standardów pracy. Zatrudnienie na chwile obecną jest na poziomie 200 osób, z czego 125 osób to pracownicy bezpośrednio produkcyjni oraz 26 osób to pracownicy działu logistyki. Reszta osób pracuje w działach wspierających produkcję i logistykę (dział kontroli jakości, inżynieryjny, zakupów i kooperacji).

Główne procesy produkcyjne w zakładzie to obróbka skrawaniem, gięcie i cięcie rur, blach i kształtowników oraz procesy spawalnicze (TIG/MIG/MAG), jak również montaż podzespołów i urządzeń udojowych. Fabryka procesowo jest silnie związana z kooperantami, głównie ze względu na usługi obróbki elektrochemicznej (elektropolerowanie dla stali nierdzewnych), cynkowanie galwaniczne i elektrochemiczne, jak również malowanie proszkowe. Tego typu usługi są zlecane na zewnątrz do kooperantów firmy.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.