fbpx

Aesculap Chifa: Skuteczna redukcja czasu instruktażu stanowiskowego

Uzasadnienia dla projektu

 • Wieloasortymentowość produkcji wyrobów medycznych wymaga wielozawodowości wśród pracowników liniowych.
 • Podjęto strategiczną decyzję o wdrożeniu kultury ciągłego doskonalenia wg Lean w obszarze administracji, czego efektem było włączenie 13 wybranych menedżerów do certyfikowanego programu LEAN PRACTITIONER.
 • Dotychczasowy system szkoleń stanowiskowych, mimo przeznaczonych rok rocznie na jego działalność pokaźnych środków pieniężnych, wydaje się mało efektywny.
 • Proces szkolenia nowych pracowników jest długi. Pracownicy osiągają 100% wydajność po około 2,5 roku w ramach wykonywania operacji przypisanych do określonych grup wyrobów.

Aesculap Chifa

 • Lokalizacja: Nowy Tomyśl
 • O firmie: Aesculap Chifa jest częścią międzynarodowego koncernu BBraun Melsungen AG. BBraun jest znanym producentem kilkudziesięciu tysięcy produktów medycznych. Obecnie BBraun to firma mająca swoje oddziały w ponad 50 krajach świata z zatrudnieniem sięgającym 35000 pracowników.
 • Ciekawostki: Firmę założył w 1823 roku Juliusz Wilhelm Braun zakupując Rosen-Apotheke w Melsungen, Niemcy.

 Wyzwania w projekcie

 • Celem projektu była redukcja wdrażania nowych pracowników na operacjach produkcyjnych.
 • Zaszczepienie kultury codziennego doskonalenia i stosowania filozofii Lean w tym doskonaleniu.
 • Dostosowania się organizacji produkcyjnej do zmienności popytu poprzez wielofunkcyjną załogę.

Korzyści

 • Redukcja zapasów w toku produkcji i czasu oczekiwania na produkt przez klienta o około 50%.
 • Zredukowanie czasu szkolenia pracowników o 30%, co przy rocznych kosztach szkolenia na poziomie 1,2 mln zł daje około 360 tys. zł oszczędności.
 • Zwiększenie elastyczności siły roboczej, co przyczynia się do skrócenia czasów realizacji zleceń produkcyjnych oraz redukcję zapasów magazynowych i poziomu robót w toku.

Główne kierunki działań w projekcie

Projekt wdrożenia programu TWI w Aesculap Chifa podzielono na cztery etapy:

 • Etap I polegał na przeszkoleniu wszystkich pracowników nadzoru produkcyjnego: kierowników działów, majstrów, brygadzistów, planistów produkcji, technologów oraz wybranych pracowników liniowych z zakresu programu TWI. Szkolenie miało charakter praktyczny i obejmowało 3 główne metody: Instruowanie Pracowników, Relacje z Pracownikami, Metody Pracy. Warsztaty były przeprowadzone przez konsultantów LEI Polska.
 • Etap II to praktyczne doskonalenie umiejętności tworzenia APP (Arkusz Podziału Pracy) przez wybranych trenerów i przeprowadzania audytów szkoleń zgodnych z zasadami TWI w warunkach produkcyjnych.
 • Etap III polegał na opracowaniu instrukcji regulującej zasady szkoleń stanowiskowych w Aesculap Chifa, będącej elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS).
 • Etap IV to uruchomienie procesu szkoleń stanowiskowych zgodnych z programem TWI.

Głównym celem wdrażanego systemu było posiadanie efektywnego i prostego systemu szkoleń stanowiskowych pracowników liniowych, który zapewnia:

 • relatywnie krótki okres szkolenia nowych pracowników oraz ciągłe podwyższanie kwalifikacji pracowników już zatrudnionych, w taki sposób, aby efektywnie i bez błędów wykonywali oni swoją pracę,
 • standaryzację podstawowych treści przekazywanych szkolonym niezależnie od tego, kto jest wyznaczony do ich przekazywania.

Operacja: Cięcie i montaż balonów lateksowych

Komponenty: baloniki lateksowe, cewniki

Narzędzia i Materiały: ściereczki niepylące, alkohol izopropylowy 70%, linijka, żyletki

Poniżej przedstawiono przykład Arkusza Podziału Pracy dla operacji cięcia i montażu balonów lateksowych wykorzystywanego przez trenera do szkolenia stanowiskowego operatorów.

głowne krokiwskazówkiprzczyny
1mycie końcówki cewnika
 1. delikatne posługiwanie się końcówką cewnika
 1. uniknięcie zniszczenia końcówki
2cięcie balonika
 1. odcięcie 3-4 mm otwartego końca balonika
 2. sprawdzić na jaką długość ciąć balonik w instrukcji
 3. przytrzymać balonik dwoma palcami
 4. trzeba pamiętać jak był ułożony balonik podczas cięcia
 5. z jednego dużego balonika możemy uciąć dwa małe baloniki
 1. usunięcie zdeformowanej części balonika
 2. cięcie baloników odpowiedniej długości do danego rozmiaru cewnika
 3. uniemożliwia odskoczenie balonika
 4. pozwala na prawidłowy montaż
 5. umożliwia właściwy kształt balonika po napełnieniu
3montaż balonika
 1. nakładanie bez okręcania balonikiem
 2. nakładanie balonika zaczynamy od strony, która była na otwartej części balonika
 1. umożliwa prawidłowe zachowanie balonika podczas napełniania powietrzem i jego odpowiedni kształt

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej