Jak budujemy kulturę otwartą na zmiany w Pionie Operacji w Banku BPH SA

100% zmian ocenionych jako wprowadzone „z sukcesem” miało właściwie rozwiązanie techniczne. Ponad 98% zmian ocenionych jako wprowadzone „bez sukcesu” też miały właściwe rozwiązania techniczne. Co w takim razie wyróżnia sukces od porażki przy wprowadzaniu zmian? Na to pytanie postaramy się Państwu odpowiedzieć podczas naszej prezentacji.

Bank BPH powstał na skutek wydzielenia w 1989 roku ze struktur NBP. Od stycznia 1995 roku akcje Banku BPH są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2001 roku do końca 2010 roku walory Banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych były również przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange).

W swojej ponad 20-letniej historii rozwoju, Bank poddany był wielu strategicznym zmianom.

Największe znaczenie miała przeprowadzona z końcem 2001 roku fuzja dwóch banków giełdowych BPH i PBK, która doprowadziła do powstania trzeciego, co do wielkości pod względem sumy bilansowej, ogólnopolskiego banku uniwersalnego. W listopadzie 2007 roku Bank BPH został podzielony, a jego większa część (ponad 80% aktywów) została włączona do Banku Pekao S.A.

Przełomową datą w rozwoju Banku BPH był 17 czerwca 2008 roku, kiedy to większościowy pakiet akcji mocno okrojonego po podziale Banku został zakupiony przez General Electric Company – jedną z największych na świecie korporacji. Rok 2009 upłynął pod znakiem przygotować do fuzji prawnej Banku BPH z wcześniej nabytą przez GE spółką zależną w Polsce – GE Money Bankiem. Od chwili rejestracji przez sąd w dniu 31 grudnia 2009 roku fuzji Banku BPH i GE Money Banku, połączony Bank BPH działa jako jeden podmiot. Bank ma 282 oddziałów, 135 placówek Partnerskich oraz 31 Agencji Uniwersalnych.

General Electric (GE) jest zdywersyfikowaną korporacją prowadzącą działalność w dziedzinie technologii, mediów i usług finansowych. Ma ponad 130-letnią historię działania. Jego początki sięgają 1878 roku, kiedy to firma Edison Electric Light Co. została założona przez Thomasa Edisona, słynnego amerykańskiego wynalazcę, m.in. konstruktora żarówki. Z czasem firma przekształciła się w wielką korporację międzynarodową, jedyną firmę amerykańską nieprzerwanie notowaną na giełdzie od 1896 roku i wchodzącą w skład indeksu Dow Jones Industrial Average. Obecnie GE jest przedsiębiorstwem globalnym działającym w ponad 100 krajach, zatrudniającym łącznie ok. 300 tys.

osób na całym świecie. Należy do największych na świecie producentów turbin energetycznych i silników odrzutowych, odgrywa wiodącą rolę w branży sprzętu medycznego, a finansowe ramię korporacji – GE Capital – konkuruje z największymi bankami w finansowaniu średnich przedsiębiorstw i emisji kart kredytowych. Korporacją GE zarządza Jeff Immelt, który w 2001 roku zastąpił Jacka Welcha – najbardziej podziwianego amerykańskiego menedżera końca XX wieku.

Jako bank uniwersalny BPH oferuje pełną gamę produktów, zarówno dla klientów indywidualnych (w tym usługi typu Private Banking), małych przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych. Jedną z jednostek organizacyjnych banku jest Biuro Maklerskie Banku BPH, które powstało w dniu 27 marca 1991 roku przy Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Centrali Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w tworzeniu rynku papierów wartościowych w Polsce.

Operacje w Banku BPH są specyficzną komórką – w większości scentralizowane i ustrukturyzowane procesowo, zlokalizowane są w Gdańsku. Powstały w celu obsługi posprzedażowej produktów kredytowych GE Money Banku oraz kart kredytowych dystrybuowanych głównie przez sieć pośrednią. Po fuzji z bankiem BPH, w wyniku zrealizowania wielu projektów centralizacyjnych, gdańskie Operacje obsługują niemalże wszystkie procesy operacyjne dla wszystkich segmentów klientów Banku (Rys. 1). Ze względu na to, że obsługiwane są w nich na dużą skalę procesy wysokowolumenowe – zarówno bardziej usługowe, jak takie, które przypominają bardziej procesy produkcyjne – nazywane są fabryką („Factory”).

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.