Logistyka wewnętrzna w fabryce wg zasad Lean

Wprowadzenie koncepcji ciągłego przepływu materiału (przepływ jednej sztuki) w gniazdach lub na liniach produkcyjnych, pociąga za sobą konieczność takiego zasilania stanowisk, aby operatorzy produkcyjni poświęcali jak najwięcej czasu dodawaniu wartości, bez niepotrzebnego przerywania pracy. W takiej sytuacji, przestój na jednym stanowisku linii produkcyjnej pociąga za sobą marnotrawstwo oczekiwania na kolejnych stanowiskach pracy. Dlatego zasadne jest wdrożenie takiego systemu zasilania linii w materiały, który wyeliminuje konieczność ich samodzielnego przynoszenia przez pracowników produkcyjnych, przygotowania części do produkcji, obsługi pustych pojemników, czy też zamawiania materiału do kolejnego zlecenia związanego często z koniecznością wypisywania stosowanej dokumentacji 1.

Celem wdrożenia systemu przepływu materiałów wewnątrz fabryki wg zasad Lean Manufacturing jest to, aby na stanowiska produkcyjne dostarczany był tylko taki materiał, jaki jest tam potrzebny, w ilości, w jakiej jest potrzebny i dokładnie wtedy, kiedy jest on potrzebny.

Funkcjonowanie szczupłego systemu logistyki wewnętrznej dobrze tłumaczy analogia do układu krwionośnego człowieka (rysunek 1). Tak samo jak układ krwionośny, napędzany skurczami serca, poprzez żyły dostarcza do komórek ciała składniki pokarmowe odbierając jednocześnie z nich zanieczyszczenia, tak samo zadaniem systemu dostaw materiałów jest dostarczanie do stanowisk produkcyjnych materiałów i części oraz odbieranie od nich zanieczyszczeń w postaci pustych pojemników.

Schemat organizacji szczupłego systemu dostarczania materiałów do produkcji

Rys. 1. Schemat organizacji szczupłego systemu dostarczania materiałów do produkcji

Dostawy takie odbywają się odpowiednio wyznaczonymi trasami dostaw a medium transportowym jest dedykowany operator trasy, odpowiedzialny za dostarczanie materiału w wyznaczone miejsce, w dokładnie określonej ilości i o wyznaczonym czasie. „Sercem” całego układu jest rozkład jazdy, definiujący częstotliwość dostaw oraz instrukcja pracy standaryzowanej operatora trasy, wyznaczająca szczegółowo jego obowiązki i zadania.

System działa na zasadzie ssącego przepływu materiałów co oznacza, że części i komponenty do produkcji dostarczane są do stanowisk tylko w takiej ilości, jaka została tam wcześniej zużyta. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim poprawić efektywność pracy linii poprzez zredukowanie co najmniej trzech z siedmiu głównych form marnotrawstwa:

  1. oczekiwania (np. z powodu brakujących części),
  2. nadmiernych zapasów detali na stanowiskach oraz
  3. nadmiernego ruchu pracowników.

Pozwala również obniżyć ogólny poziom zapasów danego materiału w fabryce. System taki określany jest również mianem mizusumashi, waterspider, lub dostawami w pętli mleczarza, składa się z czterech podstawowych elementów:

  1. wspierającego projektowanie systemu Planu Dla Każdej Części,
  2. odpowiednio zaprojektowanego supermarketu części nabywanych, w którym przechowywane są materiały dostarczane następnie do stanowisk produkcyjnych,
  3. tras dostaw, czyli wyznaczonych na hali produkcyjnej specjalnych dróg, którymi realizowane są dostawy materiałów,
  4. sygnałów ssących w postaci np. kart kanban lub pustych pojemników, pozwalających na dostawy materiału do stanowisk na zasadzie uzupełniania bieżącego jego zużycia.

Show 1 footnote

  1. Harris R., Harris C., Wilson E., „Doskonalenie przepływu materiałów”, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2005

polecamy również

Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean
26-27.10.2017 Oleśnica

Niższe koszty logistyki dzięki częstym dostawom w małych ilościach

sprawdź

Warsztaty na terenie firmy!
Logistyka wewnętrzna fabryki

Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing

Książka wyjaśnia, w jaki sposób skutecznie dostarczać części nabywane do strumienia wartości w celu wspierania ciągłego przepływu. Firma Apex Tube, producent samochodowych przewodów paliwowych, posłużyła autorom książki za przykład wdrożenia […]

więcej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij