Rola Managera we wdrażaniu Lean

Bardzo często wdrażanie Lean w przedsiębiorstwach jest zadaniem jednej osoby lub interdyscyplinarnego zespołu. Brak szybkich efektów oraz zaangażowania kluczowych osób powoduje lawinę niepowodzeń i pytanie „dlaczego się nie udało?” Stosowanie określonego zestawu sprawdzonych dobrych praktyk może zapobiec tego typu porażkom. W tym artykule przedstawiono zestaw takich dobrych praktyk stosowany w firmie SITECH Sp. z o. o.

Dotyczą one takich zagadnień jak: zarządzanie na hali produkcyjnej (Shopfloor Management), Praca Zespołowa, Proces Ciągłego Ulepszania oraz zarządzanie sugestiami pracowniczymi. Praktyki te stosowane w ramach wdrażania Lean zorientowane są na zwiększenie efektywności. Aby jednak efekt osiągnąć trwale, ważną rolę ma do odegrania manager kierujący się zawsze w swoim postępowaniu filozofią Lean, a więc Lean manager, który wykonuje zespołowe akcje z pracownikami w wybranych obszarach funkcjonowania firmy i skupia się na budowaniu kultury doskonalenia.

Grupa SITECH

SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswagen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek jak: Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat (Rys. 1).

1

Rys. 1 Kluczowe charakterystyki Grupy SITECH

Dzięki ciągłemu rozwojowi SITECH zdobywa kolejne projekty, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy. W nowoczesnym centrum badawczo – rozwojowym prowadzone są badania nad nowymi technologami, łączeniem metali i tworzyw sztucznych oraz nad wykorzystaniem nowych materiałów produkcyjnych. SITECH Sp. z o.o. wyznacza najwyższe standardy jakości i spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom samochodów. Spójna i klarowna wizja rozwoju przedsiębiorstwa, odpowiednie decyzje inwestycyjne oraz wysokie kompetencje pracowników sprawiły, że jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Chcąc sprostać zapotrzebowaniu klientów, w 2013 roku w Głogowie miało miejsce uruchomienie drugiej fabryki SITECH Sp. z o.o. w Polsce. Tym samym miejscowy rynek pracy został wzbogacony o kolejne nowe i prężnie działające przedsiębiorstwo, stwarzając nowe miejsca pracy.

Natomiast w roku 2016 nastąpi uruchomienie trzeciej już fabryki SITECH Sp z o.o. we Wrześni koło Poznania (Rys. 2). W nowym oddziale przedsiębiorstwo po raz pierwszy produkować będzie również kompletne siedzenia. Daje to możliwość wyposażenia danego samochodu w zestaw do 9 kompletnych siedzeń. Początek produkcji planowany jest na drugą połowę 2016 roku.

2

Rys. 2 Lokalizacje zakładów produkcyjnych SITECH W Polsce

Strategia SITECH Sp. z o.o.

Wizja firmy: Jesteśmy wiodącym producentem siedzisk samochodowych dla koncernu VW. Dzięki naszej wiedzy powstają produkty wysokiej jakości oraz stabilne miejsca pracy.

Obszary strategiczne:

  1. Klient – Nasze wewnętrzne cele zorientowane są na potrzeby, oczekiwania oraz życzenia naszych klientów. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, wyznaczymy najwyższe standardy jakości i umacniamy swoją pozycję na rynku.
  2. Pracownik – Inwestujemy w pracowników dbając o ich rozwój oraz kształtując karierę zawodową tak, aby w najlepszy sposób połączyć ich zdolności i zainteresowania z potrzebami firmy.
  3. Finanse –  Stabilność finansowa pozwala na inwestowanie w nowe projekty oraz wdrożenie zaawansowanych technologii, które gwarantują najwyższą jakość produktów.
  4. Proces – Rozwijamy relacje z dostawcami, doskonalimy świadomość projektową i produktową.

W ramach każdej perspektywy: Klient, Pracownik, Finanse i Proces zostało wyodrębnionych osiem obszarów. Każdy obszar ma zdefiniowane cele, które ma osiągnąć w perspektywie do roku 2018. Ponadto w codziennej pracy przestrzegamy wszelkich ustaw i przepisów prawnych, wytycznych urzędów i instytucji oraz wymogów klientów. Naszym celem jest również minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Edukujemy naszych pracowników w zakresie ekologii i optymalizujemy gospodarkę odpadami.

 

Procesy produkcyjne i produkty SITECH

Serce firmy – produkcja

SITECH Sp. z o.o. wdraża nowatorskie rozwiązania w zakresie produkcji siedzisk samochodowych najwyższej klasy. Zanim produkt trafi do klienta musi przejść szereg procesów produkcyjnych (Rys. 3). W pierwszej kolejności następuje tłoczenie, podczas którego stal podlega różnorodnym procesom obróbki plastycznej. Następnie elementy poddawane są spawaniu i zgrzewaniu, polegającym na trwałym łączeniu części konstrukcji wykonanych z metalu. Kolejnym etapem jest lakierowanie. Powłoka uzyskana po przeprowadzeniu procesu kataforetycznego lakierowania zanurzeniowego, ma na celu długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Montaż końcowy jest ostatnią fazą procesu produkcyjnego, gdzie wyrób nabiera ostatecznego kształtu.

3

Rys. 3 Kluczowe procesy produkcyjne w SITECH w Polsce

Realizujemy wszystkie operacje niezbędne do wytworzenia zarówno metalowej struktury fotela samochodowego jak i do gotowego fotela montowanego w samochodzie. Posiadamy rozbudowaną tłocznię, wysoce zautomatyzowany i dobrze zabezpieczony proces spawania zarówno MIG/MAG jak i spawania laserowego na projekcie MLB czy MQB. Co do lakierni jest to proces automatyczny sam w sobie niestety operacje zawieszania i zdejmowania części realizowane są przez operatorów – ale i na to znalazł się sposób. Rozwiązaniem jest stacja automatycznego zawieszania, na której dwa roboty wykonują prace za operatorów.

Nasze główne kompetencje:

  • Projektowanie produktu: Konstrukcja, Symulacja, Testy, Prototypownia
  • Analiza produktu: Laboratorium materiałowe i pomiarowe, Analiza i odbiór produktu
  • Wdrażanie projektów: Centrum strategiczne
  • Produkcja seryjna: Tłoczenie, Spawanie, Lakierowanie, Montaż, Tapicerowanie
  • Szkolenia pracowników: Centrum Szkoleniowe.

 

Metody i narzędzia Lean stosowane w SITECH

Celem przedsiębiorstw jest osiągnięcie sukcesu na rynku, a ten z kolei wymaga szeroko pojętej reorganizacji, optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zarządzania procesami daje możliwość poprawy tych, które są dla przedsiębiorstwa strategicznie istotne.

Lean Manufacturing oznacza „odchudzone” lub „szczupłe” wytwarzanie i ma swoje źródło w japońskiej koncepcji Toyota Production System (TPS). W chwili obecnej każdy duży koncern posiada swój system produkcyjny oparty na głównych założeniach i dopasowany do profilu produkcji. W zakresie głównych założeń mieści się zarówno polepszanie jakości, jak i rozwój nowych wyrobów, spłaszczanie struktur oraz dobre stosunki firmy z otoczeniem, wzmacnianie konkurencyjności, a także lepsze wykorzystanie pracowników. Dla SITECH Sp. z o.o. była to droga do perfekcyjnej organizacji poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach działalności przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji, by spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym poziomie satysfakcję załogi.

W naszej koncepcji skupiliśmy się na 5 zasadach:

1) ustaleniu wartości każdego produktu z punktu widzenia potrzeb klienta,

2) zidentyfikowaniu i wyodrębnieniu strumienia wartości dla każdego produktu,

3) zapewnieniu ciągłego przepływu w ramach strumienia,

4) wprowadzeniu i stosowaniu systemów ssących sterowania przepływem produkcji,

5) dążeniu do doskonałości.

Istotę Lean trafnie opisują słowa Petera Druckera: „nie ma nic bardziej nieefektywnego, niż robienie efektywnie rzeczy, których nie powinno się robić wcale”. Podstawą szczupłego podejścia jest transformacja marnotrawstwa w wartość, stąd identyfikacja wartości jest pierwszym krokiem przy wdrażaniu szczupłego podejścia. W systemach produkcyjnych bardzo duży nacisk kładzie się aktualnie na zachowywanie ciągłości w przepływach materiałów podczas realizacji procesów, a także na permanentne doskonalenie (Kaizen) ich ciągłości. Podstawowym narzędziem umożliwiającym poprawę ciągłości procesów przepływu materiałów i informacji w Lean Manufacturing jest metoda VSM – mapowanie strumienia wartości.

W naszym przedsiębiorstwie, procesem, w który angażuje się najwięcej kapitału jest wytwarzanie wyrobów. Wytwarzanie sprawia, że główny strumień materiałów i części przepływa przez wydziały produkcyjne przedsiębiorstwa. Przepływ ten zależy od wielu czynników, z których struktura systemu produkcyjnego zdecydowanie najbardziej wpływa na procesy przepływu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij