Rola przywództwa w transformacji lean na przykładzie wdrożenia TPM w oddziałach BSH w Łodzi

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o doświadczenia lidera w zakresie transformacji Lean w ramach wdrażania programu TPM (Total Productive Maintenance) w firmie produkcyjnej, jaką są oddziały BSH w Łodzi (BSH Hausgeräte GmbH). Celem artykułu jest przybliżenie, jak ważną rolę w procesie zmian odgrywa właściwe podejście lidera do zintegrowanego programu poprawy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jakim jest program TPM, określany w naszych fabrykach również jako Total Production Management czy Total People Management.

Autor skupi się na wyzwaniach związanych z przewodzeniem w zmianach dotyczących wdrożenia TPM, wskaże główne punkty działania silnego lidera, jak również poda przykłady sposobów niwelowania trudności występujących w procesie zmian.

1. KILKA SŁÓW O BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.

1 BSH

Rys.1. Portfolio produktów BSH: pralki i suszarki do ubrań, zmywarki, chłodnictwo, piekarniki i kuchenki mikrofalowe, płyty grzewcze, okapy, drobny sprzęt kuchenny, drobny sprzęt domowy, technika grzewcza

2 BSH

Rys. 2 Portfolio marek należących do BSH (2012)

1.1. Koncern BSH Koncern BSH Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium to światowy lider rynku AGD (Rys. 1 i 2). Globalne roczne obroty wynoszą ponad 11,4 mld EUR (2014), co daje mu jedną z najsilniejszych pozycji na światowym rynku urządzeń gospodarstwa domowego. BSH GmbH został utworzony w 1967 roku. Koncern posiada dziś na świecie 43 zakłady produkcyjne i ponad 80 oddziałów w 50 krajach oraz zatrudnia ponad 51 000 pracowników. BSH łączy przy tym najniższe zużycie energii z najlepszą wydajnością w taki sposób, aby stwarzać komfort użytkowania dla Klienta.

Szczególna kompetencja BSH to rozwój urządzeń do zabudowy, których funkcjonalność i wzornictwo idą w parze.

Klienci stawiają na jakość i żywotność urządzeń. MY spełniamy ich wymagania!!!

1.2. BSH w Polsce, Oddziały w Łodzi Polska spółka-córka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w swoich trzech łódzkich fabrykach produkuje pralki, zmywarki, suszarki do ubrań oraz dystrybuuje sprzęt AGD marek Bosch, Siemens, Gaggenau i Zelmer (Tab. 1). Spółka w 2014 roku osiągnęła obroty około 4,2 mld PLN. BSH zatrudnia w Polsce ok. 2.870 osób. Łączna wartość polskich inwestycji na koniec 2014 roku przekroczyła 530 mln euro.

3 BSH

Tabela 1 Najważniejsze wydarzenia z historii BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

2. KILKA SŁÓW O WDRAŻANIU PROGRAMU TPM w BSH w Łodzi.

2.1. TPM JAKO SYNTEZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK TPM stanowi zbiór koncepcji, zasad oraz narzędzi umożliwiających zarządzanie zakładem w sposób optymalny pod względem wykorzystania dostępnych zasobów. TPM wykorzystuje najlepsze praktyki z koncepcji Lean Management i Six Sigma. Mimo silnego związku z opisanymi dwiema koncepcjami, program TPM wykorzystuje także „własne” narzędzia poprawy i zarządzania programem, takie jak m. in.: kompletną matrycę strat w fabryce, bilans materiałowy, rozmieszczenie strat i zdolności produkcyjnych, system powoływania zespołów poprawy, zarządzanie wizualne zespołami, system utrzymania osiągniętych wyników, system poprawy komunikacji, system szkolenia liderów zmian i liderów kontroli procesu.

Należy także pamiętać, że udany program TPM w przedsiębiorstwie powinien angażować pracowników z różnych szczebli organizacji, posiadających różną wiedzę na temat narzędzi poprawy. Dlatego też program usprawniania procesów produkcyjnych powinien bazować na zestawach metod i narzędzi, które mogą być stosowane przez możliwie jak największą liczbę pracowników.

2.2. OD ZBIORU NARZĘDZI DO SYSTEMU

Zaangażowanie wszystkich pracowników w program TPM wymaga odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz wprowadzenia zmian zarządzania w całej organizacji.

W naszych fabrykach wprowadziliśmy strukturę filarową TPM (rys. 3) uzupełniającą dotychczasową strukturę systemu produkcyjnego, skupiającego się głównie na wspieraniu poszczególnych narzędzi. Mając na względzie priorytety i wielkość przedsiębiorstwa zdefiniowaliśmy jedenaście filarów, z czego siedem to filary fabryczne, a cztery to filary centralne, pokrywające swoją działalnością 3 fabryki i Piony Centralne, które wchodzą w skład lokalizacji BSH w Łodzi:

Filary fabryczne:

 • Filar Ukierunkowanej Poprawy (ang. Focused Improvement)
 • Filar Autonomicznego Zarządzania (ang. Autonomous Maintenance)
 • Filar Planowanej Konserwacji (ang. Planned maintenance)
 • Filar Doskonalenia Jakości (ang. Quality Maintenance)
 • Filar Wczesnego Zarządzania Urządzeniami (ang. Early Equipment Management)
 • Filar Wczesnego Zarządzania Produktem (ang. Early Product Management)
 • Filar Przepływu Lean (ang. Lean Flow)

Filary centralne:

 • Filar Szkoleń i Edukacji (ang. Training & Education)
 • Filar Lean w Administracji (ang. Lean in Office)
 • Filar Bezpieczeństwa (ang. Safety)
 • Filar Środowiska (ang. Environment)

Utworzenie filarów prowadzi do reorganizacji struktury funkcjonalnej, ponieważ w ich skład wchodzą pracownicy z różnych szczebli i obszarów organizacji. Utworzone filary zmieniają pierwotną funkcjonalną strukturę organizacji na strukturę macierzową, w której część pracowników oprócz swoich normalnych obowiązków, wynikających z pełnionych stanowisk, uczestniczy także w działaniach filaru. Nad pracą filarów czuwa Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą liderzy wszystkich filarów, koordynator systemu produkcyjnego oraz dyrektor fabryki.

Komitet sterujący podejmuje kluczowe decyzje, m. in. w kwestii rozpoczynania kolejnych etapów programu TPM oraz zmian struktury zarządzania programem TPM. Operacyjne działania filarów monitorowane są na cotygodniowych spotkaniach, których głównym celem jest analiza strat dedykowanych danemu filarowi, przegląd działań filaru, przegląd działających zespołów poprawy, jak również definiowanie w oparciu o analizy strat nowych zespołów

Każdy z filarów ma ściśle określone kompetencje i zakres pracy. Powołanie filarów w znaczący sposób poprawia również przepływ informacji a także przyspiesza i zwiększa efektywność działań poprawy.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.