fbpx

Black Belt:

Lean Expert

Program certyfikowany dla ekspertów i liderów ds. doskonalenia oraz kadry menadżerskiej.

Program połączony z realizacją większych działań doskonalących w firmie uczestnika, prowadzących do poprawy wyniku firmy, wybranych obszarów lub wybranego strumienia wartości.

Black Belt Program

DLACZEGO WARTO?

Dlaczego warto
  • Szybki zwrot z inwestycji. Korzyści z realizacji projektów certyfikacyjnych zwykle wielokrotnie przewyższają koszt uczestnictwa.
  • Uczestnik pozna sposoby na istotną poprawę wyników firmy.
  • Uczestnik będzie potrafił samodzielnie realizować duże projekty doskonalące.
  • Uznany certyfikat sygnowany logo Lean Global Network i Lean Enterprise Institute Polska, wystawiony w języku polskim i angielskim.

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?

Program przeznaczony jest dla:

Liderów i ekspertów zmian, menadżerów projektów

Średniej i wyższej kadry menadżerskiej

Ekspertów ds. optymalizacji procesów

PRZEBIEG PROGRAMU

Program Black Belt: Lean Expert rozpoczyna się 26 listopada 2021 roku i trwa do kwietnia 2022 roku. Składa się z 10 sesji merytorycznych trwających łącznie 31,5h.

Sesje odbywają się głównie w piątki w godzinach 8:30 – 11:45 (15-minutowa przerwa od 10:00 do 10:15), z wyjątkiem sesji pierwszej, która odbywać się będzie w godzinach 8:30 – 13:30 (dwie 15-minutowe przerwy od 10:00 do 10:15 oraz od 11:45 do 12:00).

W czasie trwania programu uczestnik realizuje własny projekt doskonalący, który konsultuje z prowadzącymi podczas spotkań indywidualnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem.

Przebieg programu

CERTYFIKAT

Uczestnicy programu uzyskają uznany w Polsce i za granicą certyfikat sygnowany przez Lean Enterprise Institute Polska i Lean Global Network oraz suplement z informacją o realizacji własnego projektu doskonalącego (certyfikat i suplement wydane zostaną w języku polskim i angielskim).

Certyfikat
Certyfikat

Prowadzący

Prowadzący

Sławomir Kubiak

Więcej...

Prowadzący

Małgorzata Jakubik

Więcej...

Prowadzący

Maurycy Szkolnicki

Więcej...

Prowadzący

Agnieszka Fonfara

Więcej...

Doświadczenie menadżerskie

Sławek to doświadczony menedżer z ponad 17-letnią praktyką w biznesie. Pracował na stanowiskach kierowniczych na wielu poziomach organizacji – od operacji do członka zarządu, w firmach zarówno usługowych, jak i produkcyjnych. Zarządzał dużymi zespołami oraz prowadził strategiczne projekty optymalizacyjne, transformacyjne i restrukturyzacyjne. Jest ekspertem z dziedziny poprawy efektywności i doskonalenia firm. Jeden z pionierów wdrażania Lean Management w obszarze usług w Polsce. Wdrażał Lean Management w m.in. obszarze strategii, sprzedaży, obsługi klientów oraz łańcucha dostaw. Prowadzi projekty, warsztaty oraz wspiera menedżerów w stosowaniu metod i narzędzi Lean, zarówno w zarządzaniu jak i doskonaleniu firmy. Jest skutecznym konsultantem i przekonywującym trenerem. Łączy Lean Management z innymi dobrymi praktykami osiągając bardzo dobre wyniki biznesowe Obecnie pracuje z czołowymi firmami w Polsce wdrażając Lean Management oraz realizując projekty usprawniające i transformacyjne.

 

Specjalizuje się w szczególności w:

projektach transformacyjnych w obszarze strategii, operacji, sprzedaży i obsługi klientów, doskonaleniu i poprawie efektywności firm, wdrażaniu metody zarządzania strategicznego Hoshin Kanri, zarządzaniu i doskonaleniu procesów biznesowych z wykorzystaniem Lean, BPM i innych dobrych praktyk.

 

Doświadczenie doradcze

Współpracował m.in. z: mBank, Credit Agricole, KRUK SA., Randstad, Decathlon, Jeronimo Martins, ZIBI SA, Neuca, Balluff, Diehl, Impel Centrum Usług Wspólnych, Gaspol SA, Meyn, Wkręt Met, Krispol, Dramers

Zwiń

Doświadczenie menadżerskie

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych korporacjach International Paper i General Motors. W zakładzie Opla w Gliwicach, działającym w oparciu o pełny system Lean, kierowała procesem tworzenia i realizacji szkoleń oraz Działem Jakości Operacyjnej. Jako menadżer Lean na Europę koordynowała pracę zespołu ekspertów z wiodących zakładów GM Europe w procesie audytowania i wsparcia wdrożenia Lean w zakładach korporacji.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, szczególnie poprzez budowanie i modyfikacje systemów: celów strategicznych i zarządzanie wskaźnikami (Hoshin Kanri), pomysłów pracowniczych Kaizen, rozwiązywania problemów, budowania kompetencji i motywacji pracowników. Jest ekspertem z zakresu metod TWI, rozwiązywania problemów, metody Toyota Kata oraz innych narzędzi standaryzacji i doskonalenia procesów.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Fabryki Mebli Forte, Cranfield Foundry, Schumacher Packaging, Constantia Teich, BSH, Agros Nova, Bella, Rockwool, Gatx/Wagon Service Ostróda, Etisoft, Dr Irena Eris, Precision Machine Parts, Sitech, Sempertrans, Wienerberger, Velux, Ultimo, Philip Morris, Philips Lighting (obecnie: Signify Poland).

Zwiń

Doświadczenie menadżerskie

Zanim dołączył do zespołu LEI Polska pracował przez piętnaście lat w przemyśle maszynowym i FMCG. Doświadczenie we wdrażaniu Lean zdobywał, pracując na różnych stanowiskach, począwszy od koordynatora ds. TPM, poprzez dyrektora produkcji, aż do członka zespołu tworzącego korporacyjny system produkcyjny. Posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym. Współtworzył i wdrażał standardy korporacyjne na poziomie globalnym wzorowane na Toyota Production System. Posiada międzynarodowy certyfikat Black Belt Six Sigma.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, w szczególności: budowaniu stabilności procesów oraz w metodach rozwiązywania problemów (między innymi standaryzacji, 5S, TPM, SMED), reorganizacji przepływu (mapowaniu i doskonaleniu strumieni wartości), wdrażaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m. in. z: Animex, Diehl Controls, Donaldson, Etisoft, Famot, Frohe, Govecs, Inter-Metal, Meyn, Nutricia, Oriflame, Primo Profile, Roto Okna Dachowe, Schumacher Packaging, Sempertrans, Stora Enso, Wavin, Wiennerberger, Zakład produkcyjny Automatyki Sieciowej.

Zwiń

Doświadczenie menadżerskie

Kilkanaście lat pracowała w przedsiębiorstwach sektora spożywczego takich jak: Terravita, Lisner i Nestle Polska. Doświadczenie zdobywała w działach jakości, BHP, HR i ciągłego doskonalenia. Współtworzyła strategię organizacji, strukturę celów, system audytów i rozwiązywania problemów. Odpowiedzialna była za wdrożenie struktury spotkań operacyjnych, TPM oraz wielu standardów i narzędzi korporacyjnych. Zarządzała portfelem projektów dbając o to, aby każdy z nich przebiegał zgodnie z ustalonym planem i nadanymi priorytetami. Przez kilka lat koordynowała wdrożenie Nestle Continuous Excellence dla dziewięciu fabryk koncernu, będąc jednocześnie członkiem europejskiego zespołu wdrożeniowego. To co najbardziej ją interesuje to zintegrowane doskonalenie uwzględniające wzajemne relacje pomiędzy narzędziami ciągłego doskonalenia a systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracowników.

Specjalizuje się w szczególności w: skracaniu czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED, rozwiązywaniu problemów w relacjach z pracownikami wg TWI, budowaniu systemu codziennego rozwiązywania problemów, TPM, Gemba Walk.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Electrolux, ZF Automotive Systems, Tauron Ciepło, Japan Tobacco International, Bridgestone, Kompania Piwowarska, Coroplast, Diehl, Nidec, Neapco, Mayr, Filplast, Fabryka Mebli Forte, MEYN, Georg Utz, JMP Flowers, System-Barosz Gwimet.

Zwiń

Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie Black Belt jest ukończenie programu Green Belt: Lean Practitioner lub innych programów o podobnym zakresie (np. Six Sigma Green Belt), bądź udokumentowanie wiedzy z podstawowych elementów Lean (podstawy Lean, Standaryzacja, Rozwiązywanie problemów) i umiejętności realizacji projektów doskonalących w oparciu o podejście Lean (z wykorzystaniem cyklu PDCA, np. w oparciu o Raporty A3 lub 8D) lub Six Sigma (z wykorzystaniem DMAIC).

Warunki uzyskania certyfikatu
  • Realizacja projektu doskonalącego, udokumentowanego w oparciu o wytyczne Lean Transformation Framework wraz z potwierdzonymi uzyskanymi wynikami, a także zaopiniowanego przez eksperta konsultującego projekt.
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w formie testu
  • Uczestnictwo we wszystkich zajęciach prowadzonych na żywo oraz konsultacjach (w wyjątkowej sytuacji, w razie niemożliwości uczestniczenia w sesji wykładowej na żywo, konieczne jest obejrzenie nagrania z sesji)

Koszt programu

Koszt programu

Oferujemy także możliwość rozłożenia płatności za udział w programie na 3 raty. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, skontaktuj się z nami.

Zrób pierwszy krok!

Zapisz się na program certyfikowany ONLINE - Green Belt: Lean Practitioner

Dowiedz się jak systematycznie poprawiać wyniki z wykorzystaniem podstawowych narzędzi doskonalenia Lean Management.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dział Obsługi Klienta Lean Enterprise Institute Polska

tel.: +48 505 989 892

e-mail: programy_certyfikowane@lean.org.pl