Sprawdzony model transformacji

Nasz model działania w projektach wdrożeniowych, czy transformacyjnych jest oparty na kilku istotnych zasadach:

  1. Najbardziej doświadczeni eksperci
  2. Wykorzystanie sprawdzonego modelu transformacji LTF
  3. Podejście sytuacyjne
  4. Powiązanie zmian z wynikami
  5. Zaangażowanie kadry firmy
  6. Rozwój kompetencji wewnętrznych
  7. Domknięty cykl wdrażania zmian

Poniżej w kilku słowach opisano poszczególne elementy naszego podejścia.

1. Najbardziej doświadczeni eksperci

Jesteśmy pionierską firmą w Polsce w zakresie transformacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia Lean. Zatrudniamy zarówno konsultantów jak i ex-menadżerów z ponad 20 letnim doświadczeniem, którzy byli pionierami wdrażania Lean w Polsce i Europie. Od lat współpracujemy również z czołowymi światowymi ekspertami w ramach Lean Global Network, której nasz instytut jest członkiem.

2. Wykorzystanie modelu LTF

Model LTF, czyli Lean Transformation Framework, może kojarzyć się stricte z wdrażaniem podejścia Lean Management. Tak nie jest. Model ten, opracowany przez międzynarodowy zespół czołowych ekspertów Lean Global Network, jest uniwersalnym podejściem do reorganizacji firm, a jego stosowanie istotnie zwiększa szansę sukcesu reorganizacji i osiągnięcia założonych wyników.

3. Podejście sytuacyjne

Dostosowujemy się do specyfiki firmy (branży, wielkości) i jej obecnej sytuacji. Projekty nie są więc realizowane szablonowo i nie polegają na wdrożeniu listy „dobrych praktyk”. To co jest wdrażane i w jaki sposób, zależy od tego co jest najbardziej kluczowe w danym momencie dla firmy, co najbardziej przełoży się na wyniki, a także od możliwości tej firmy w zakresie adaptacji nowych rozwiązań.

4. Powiązanie z wynikami

Działania transformacyjne muszą przełożyć się na wyniki firmy. Dlatego zanim zaczniemy projekt pracujemy z naszymi klientami nad określeniem kluczowych wyzwań strategicznych oraz wyników, które powinny się poprawić i z tej perspektywy oceniamy możliwe scenariusze wdrażania zmian, zanim wybierzemy ten najbardziej optymalny. Dzięki temu kadra firmy widzi jak działania doskonalące przekładają się na wyniki, co zwiększa motywację do zmian.

5. Zaangażowanie kadry firmy

W cały proces analizy, projektowania zmian i ich wdrożenia włączeni są menadżerowie i pracownicy. Projekty robimy wspólnie, otwieramy menadżerom i pracownikom oczy na potencjały, których wcześniej nie dostrzegali i facylitujemy sesje, podczas których wypracowują oni rozwiązania przy naszym wsparciu. Dzięki temu kadra jest zaangażowana w projekt i ma poczucie, że jest autorem nowych rozwiązań, co zwiększa motywację do zmian. Dzięki temu również w najlepszy możliwy sposób łączymy naszą wiedzę i doświadczenie w transformacji firm z doświadczeniem merytorycznym kadry danej firmy.

6. Rozwój kompetencji wewnętrznych

Elementem projektów wdrożeniowych jest też rozwój wewnętrznych kompetencji firmy tak, aby mogła w przyszłości nadal rozwijać się i doskonalić bez konieczności korzystania z usług doradców zewnętrznych. W każdym projekcie w zależności od sytuacji rozwijane mogą być różne kompetencje. Np. w fabryce gdzie realizowany jest złożony montaż, kluczowe może się okazać rozwinięcie kompetencji inżynierów procesów oraz liderów produkcji w analizie i projektowaniu gniazd, czy linii montażowych oraz równoważeniu pracy na tych liniach, a np. w firmie IT  kluczowy może się okazać rozwój kompetencji kadry menadżerskiej w rozwiązywaniu problemów na styku z klientami.

7. Domknięty cykl wdrażania zmian

Celem podejmowanych przez nas działań nie jest wyłącznie opracowanie rozwiązania, ale wdrożenie go do codziennej praktyki firmy. Oznacza to, że nasze projekty wdrożeniowe obejmują fazy projektowania rozwiązań, wdrażania zmian ale też ich utrzymania tak, aby zaszła rzeczywista transformacja.

Budowanie efektywnej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska