fbpx

W czym może mi pomóc TWI?

W podejściu Lean Management od przełożonego wymaga się posiadania następujących kompetencji:

1. wiedzy na temat wykonywanej pracy, 2. wiedzy o kompetencjach i zakresie odpowiedzialności w organizacji, 3. umiejętność właściwego instruowania podwładnych, 4. umiejętności doskonalenia metod pracy, 5. umiejętności przewodzenia.

Paradoksalnie łatwiej o spełnienie dwóch pierwszych wymagań – wiedzę nabywa się w sposób naturalny wraz z doświadczeniem przez wykonywanie własnej pracy. Natomiast kompetencje związane z pozostałymi trzema umiejętnościami można zdobyć jedynie dzięki stosowaniu w praktyce metodycznego podejścia. Podobnie jak nauczyciel odbywa kursy metodyczne, aby nie opierać się jedynie na własnej intuicji, tak samo mistrz, brygadzista lub lider powinien być szkolony w kompetencjach niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem: metodycznym instruowaniu podwładnych, doskonaleniu metod ich pracy oraz rozwiązywaniu problemów międzyludzkich. Program TWI dzięki swojej klarownej strukturze pozwala w krótkim czasie na rozwinięcie u przełożonych kluczowych kompetencji potrzebnych do efektywnego pełnienia codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołami operacyjnymi. Tym samym przyczynia się do znacznego zwiększenia skuteczności zarządzania na tym poziomie organizacyjnym.

Mistrzowie i brygadziści nie widzą marnotrawstwa w swoich procesach

TWI Metody Pracy, to technika ucząca metodycznego podejścia do usprawniania procesów. Przechodzenie przez poszczególne kroki metody prowadzi do odkrycia potencjału doskonalenia pracy, a także uczy pracownika dostrzegać marnotrawstwo w procesie, którym zarządza.

Mistrzowie i brygadziści nie potrafią doskonalić swojej pracy, ani nauczyć doskonalenia pracy swoich podwładnych

Najczęściej ludzie instynktownie „skaczą do rozwiązań”, nie szukają przyczyn źródłowych problemów, nie zastanawiają się dlaczego daną czynność się wykonuje, czy jest ona w ogóle potrzebna. TWI Metody Pracy to 4 proste kroki doskonalenia, które „prowadzą za rękę”, omawiając krok po kroku co dokładnie trzeba zrobić, aby praca przynosiła lepsze rezultaty, przy tym samym lub mniejszym nakładzie sił.

Mistrzowie i brygadziści nie widzą potrzeby (oraz nie chcą) doskonalenia czegokolwiek w swojej pracy: metod pracy, swojego sposobu zarządzania itp.

TWI Metody Pracy jest nastawione na ułatwianie pracy – poprawę ergonomii i bezpieczeństwa, a to z kolei przekłada się na poprawę efektywności. W podejściu TWI Metody Pracy nie mierzy się czasów poszczególnych zabiegów, dzięki czemu ludzie nie odbierają jej jako czegoś co zmusza ich do większego wysiłku lub bardziej ich obciąża.

Instrukcje pracy najczęściej wymagają mnóstwo pracy przy przygotowaniu i aktualizowaniu a mimo to są nieużyteczne

Przygotowanie instrukcji stanowiskowych wg metody TWI Instruowanie Pracowników nie jest bardziej pracochłonne niż opracowywanie instrukcji tradycyjnych. Instrukcje opracowane wg TWI są jednak dużo bardziej użyteczne – korzystają z nich trenerzy wewnętrzni prowadzący szkolenia stanowiskowe, pracownicy na stanowiskach, a także audytorzy sprawdzający standard wykonywania pracy.

Instruktaż trwa długo, a mimo tego jest nieefektywny

W metodzie TWI IP najważniejsza jest praktyka, tzn. orientacja na przekazywanie sposobu faktycznego wykonywania pracy. Opis słowny jest zredukowany do niezbędnego minimum. Metoda polega na wskazaniu głównych kroków w procesie i najważniejszych punktów kluczowych, przy których pracownik może się pomylić. Szkoląc bez metody ludzie mają tendencję do przekazywania głównie „teorii” w postaci opisu słownego. Bez odpowiedniej metody, szkolenie z pracy, której wykonanie trwa 1 min., zajmuje czasem nawet 6 min., a zatem 5 min trwa samo jej omawianie. Nadmiar informacji powoduje, że nowy pracownik nie jest w stanie jej zapamiętać, a przez to nie uczy się podczas szkolenia

Przyczyną błędów jakościowych i niskiej wydajności, jest niewystarczające przeszkolenie pracowników

Badania wykazały, że chociaż bezpośrednie przyczyny błędów jakościowych są przypisywane maszynom, to tak naprawdę u podstawy problemu leży nieodpowiednie przeszkolenie pracowników. Można temu zaradzić stosując metodę TWI IP.

Instrukcje stanowiskowe w firmie są nieużyteczne – nikt z nich tak naprawdę nie korzysta

Dobra instrukcja stanowiskowa = użyteczna instrukcja. Korzystają z niej: nowi pracownicy (szkoleni), doświadczeni operatorzy (szkolący), audytorzy (który sprawdzają standardy pracy). Można je wykorzystać do: szkolenia, przypomnienia sobie standardu pracy na danym stanowisku, audytowania. Cechy dobrej instrukcji: zwizualizowana – zdjęcia które opisują wskazówki, a nie główne kroki procesu, zawarte w niej opisy są możliwie krótkie i zwięzłe, jest przejrzysta, prosta, bez trudnych słów. Instrukcje wykonane zgodnie z zasadami TWI spełniają te założenia, a równocześnie są wystarczające z punktu widzenia wymogów prawnych w zakresie BHP.

Mamy dużą rotację, a nie mamy efektywnych metod szkolenia nowo przyjmowanych pracowników

TWI Instruowanie Pracowników stanowi dobry standard szkolenia i tworzenia instrukcji stanowiskowych. Jeśli pracownik przechodzi na inne stanowisko, nawet do innego działu firmy – zetknie się z tą samą metodą szkolenia i tą samą logiką tworzenia instrukcji.

Często korzystamy z pracowników tymczasowych

W wielu firmach są obszary, gdzie rutynowo zatrudnia się pracowników tymczasowych. Operacje są zwykle nieskomplikowane, ale szkolenie trzeba powtarzać bardzo często. Wykorzystanie w tych obszarach metody TWI Instruowanie Pracowników oraz wykonanie na jej podstawie arkuszy podziału pracy, przyniesie korzyści w postaci lepszych efektów oraz skrócenia czasu szkolenia.

Mistrzowie i brygadziści poświęcają dużo czasu na szkolenie nowych pracowników

Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego zgodnie z metodą TWI Instruowanie Pracowników, koncentruje zarówno szkolącego jak i szkolonego tylko na istotnych informacjach. Usunięcie szumu informacyjnego i ustrukturyzowanie przekazywanych treści skraca czas szkolenia i ułatwia zapamiętywanie. („Głupi mówi co wie, mądry wie, co mówi.”)

W czasie instruktażu nie przekazuje się „trików” i „wyczucia”, więc dochodzenie do pełnej wydajności trwa bardzo długo

Instrukcje bardzo często pisane są przez inżynierów czyli osoby, którzy nigdy nie wykonywali danej pracy osobiście. W metodach TWI kładzie się nacisk na to, żeby pisaniem instrukcji i szkoleniem zajmowali się ludzie, którzy odpowiadają za wykonywanie pracy na co dzień. Brygadziści i doświadczeni pracownicy znają sposoby na sprawne wykonywanie pracy oraz stosowane „triki”. Dzięki temu mogą je zapisać w instrukcji i podzielić się nimi podczas szkolenia.

Nowy pracownik nie pracuje świadomie tzn. nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wykonania pracy w inny niż przyjęty w zakładzie sposób.

W tradycyjnym sposobie szkolenia trener mówi tylko „co” i „jak” powinno się robić. Metoda TWI Instruowanie Pracowników jest zaprogramowana na przekazywanie również informacji „dlaczego”, poprzez podawanie przyczyn dla wskazówek wykonywania pracy (zgodnie z metodą trener nie może podać wskazówki, jeśli nie jest w stanie podać rzeczywistej przyczyny, dla której jest ona ważna). Stosowanie metody TWI Instruowanie Pracowników, nie pozwala na stwierdzenia typu „bo taki jest standard”, „bo tak się robi”, „bo tak ma być”. Za każdym razem musi zostać podane uzasadnienie danej czynności np. wpływ na klienta, wpływ jakość produktu, kolejny proces czy bezpieczeństwo.

Efektywność szkolenia zależy od indywidualnych zdolności dydaktycznych szkolącego. Brygadzistą zostaje najczęściej ten, kto najlepiej zna pracę, procesy lub technologię a nie ten, kto ma zdolności dydaktyczne. Każdy z mistrzów szkoli jak uważa – jeden lepiej, drugi gorzej. Nie ma jednego standardowego sposobu.

TWI Instruowanie Pracowników jest metodą prostą. Niezależnie od indywidualnych predyspozycji każdy człowiek jest w stanie nauczyć się jej w ciągu 1-2 dni, a następnie samodzielnie wyćwiczyć poprzez kilkanaście powtórzeń. Oznacza to, że każdy brygadzista czy lider, jest w stanie efektywnie prowadzić instruktaż, nawet jeśli nie posiada wrodzonych zdolności dydaktycznych.

Mistrzowie nie radzą sobie z zarządzaniem ludźmi

Mistrzowie i brygadziści zwykle są wysokiej klasy specjalistami – wiedzą dużo o produktach i technologiach stosowanych w firmie. Z drugiej jednak strony, często nie mają elementarnej wiedzy ani „talentu” do zarządzania grupą ludzi. TWI Relacje z Pracownikami szkoli w zakresie trzech podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania grupą pracowników: jak uczyć ludzi, jak doskonalić metody pracy i jak rozwiązywać problemy w zespole. Do efektywnego zarządzania obszarem nie jest wymagana znajomość wyższej psychologii, a stosowanie praktycznych metod TWI pozwala osiągać zadowalające rezultaty. Metody TWI są mocno ustrukturyzowane, a przez łatwe do zrozumienia i zapamiętania nawet przez ludzi, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia z zarządzaniem innymi ludźmi. Ich stosowanie skutkuje wyrobieniem umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia zadań stawianych przed brygadzistą, liderem czy mistrzem.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat metodyki TWI, przeczytaj książkę Patricka Grauppa i Roberta Wrony Podręcznik TWI.  Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska i jest dostępna w księgarni internetowej leanbooks.pl.

 

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej i zdobyć umiejętności praktyczne? Weź udział w naszych szkoleniach:

Doskonalenie metod pracy wg TWI – zapisz się >

Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI: instrukcje i instruktaż – zapisz się >

Rozwiązywanie problemów w relacjach z pracownikami wg TWI – zapisz się >

Metody TWI: prosty sposób na szybkie usprawnianie prac specjalistycznych – zapisz się > [Szkolenie dla firm usługowych i działów okołoporodukcyjnych]

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

    Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
    Pełna klauzula

    Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej