Kaizen – na drodze ku doskonałości

1. HISTORIA ZAKŁADU ESSELTE W KOZIENICACH

Esselte Polska Sp. z o.o. w Kozienicach powstała w 1991 roku jako spółka córka koncernu Esselte AB. Firma Esselte AB powstała w 1913 roku w Szwecji jako stowarzyszenie kilku wytwórców materiałów piśmiennych a także drukarni. W ciągu kolejnych lat przeszła przez ogromną fazę rozwoju, a poprzez liczne akwizycje stała się firmą międzynarodową i jednocześnie liderem w branży materiałów biurowych na skalę światową. Obecnie właścicielem firmy jest amerykański, prywatny fundusz inwestycyjny J.W Childs Associates z Bostonu, gdzie partnerem jest Art Byrne. Strategią tego funduszu jest przejmowanie firm i poprzez intensywny program odchudzenia przy użyciu metody Kaizen znaczne podnoszenie ich wartości dzięki wzrostowi produktywności, serwisu dla klienta oraz jakości przy jednoczesnym obniżaniu poziomu odpadów, a co najważniejsze, znacznym zmniejszaniu zapasów, i w ten sposób uwalnianiu gotówki i przyspieszaniu obrotu kapitałem.

Widok zakładu ESSELTE w Kozienicach Widok zakładu ESSELTE w Kozienicach

Esselte Polska rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku przejmując ze Szwecji i Finlandii produkcję bardzo pracochłonnych artykułów i realizując to z wynikami powyżej oczekiwań. Kilka pierwszych lat tej udanej operacji przekonało władze koncernu co do tego, że Kozienice są korzystnym miejscem do dalszych inwestycji. W ciągu kolejnych kilkunastu lat do Kozienic przeniesiono14 fabryk z Europy jednocześnie budując od podstaw w 1998 roku nową fabrykę, która zastąpiła dotychczasową, wynajmowaną powierzchnię. W międzyczasie tj. od 1998 w związku ze wzrostem ilości operacji, fabryka była dwukrotnie rozbudowywana osiągając ostatecznie wielkość około 40.000m2. W momencie przejęcia Esselte AB przez fundusz inwestycyjny w 2002 roku w Kozienicach rozpoczął się i trwa do dziś intensywny program Kaizen, który zaowocował osiągnięciami, których 10 lat temu nikt nawet nie oczekiwał (Tab. 1).

Tab. 1. Zmiana podstawowych wskaźników w przeciągu 10 lat

Redukcja czasu przezbrojeń Redukcja przestrzeni Uwolniona powierzchnia (gł. magazynowa)

Dostawy na czas96%
Redukcja zapasów98%
Wzrost produktywności112%
Redukcja odpadów57%
92%
35%
24%

Na kilku slajdach (Slajdy 1 – 3) przedstawiamy gamę naszych produktów oraz geografię naszego eksportu (Slajd 4), który stanowi prawie 90% produkcji w Kozienicach.

esselte_slide_1 Slajd 1

esselte_slide_2 Slajd 2

esselte_slide_3 Slajd 3

esselte_slide_4 Slajd 4

2. WPROWADZANIE FILOZOFII KAIZEN W ESSELTE KOZIENICE

Filozofia KAIZEN pojawiła sie w firmie ESSELTE wraz ze zmianą właścicieli. W roku 2002 amerykański fundusz inwestycyjny J.W. Childs Associates przejął firmę i natychmiast zaczął zmieniać sposób zarządzania operacjami i zasobami przedsiębiorstwa. Jeden ze współwłaścicieli funduszu Art Byrne, niekwestionowany autorytet filozofii LEAN, przedstawił zarządowi firmy zasady nowego systemu, które dla większości były prawdziwym szokiem.

Pierwszoplanowym i najpilniejszym aspektem było uzyskanie zrozumienia, pełnego poparcia oraz czynnego włączenia się w działalność KAIZEN osób z najwyższego szczebla zarządzania, a następnie przekazanie tej wiedzy w dół aż do najniższych stanowisk w firmie. W tym celu we wrześniu 2002 zorganizowano pierwszy Management KAIZEN czyli warsztaty w trakcie których wszyscy (bez wyjątku) managerowie najwyższego szczebla weszli w skład zespołów, które pracowały nad konkretnymi projektami usprawnień na obszarach produkcyjnych. Wielu z managerów po raz pierwszy miało okazję zetknąć się bezpośrednio z problemami, jakie na co dzień mają ci, którzy tworzą wartość dodaną naszych produktów. Wszyscy członkowie zespołów własnoręcznie wykonywali usprawnienia często z narzędziami w rękach ubrudzonych smarem. To był widoczny znak dla wszystkich, że kultura korporacji zmienia się w sposób nieodwołalny. Ten pierwszy KAIZEN przyniósł głównie ten efekt, ponieważ poprawa wyników nie była tak szybka jak wszyscy oczekiwali, nastąpiła ona dopiero, ale za to gwałtownie, w roku 2005.

Aby filozofia KAIZEN mogła być szeroko rozwijana i fachowo prowadzona w każdym z zakładów firmy powołano komórkę KPO Office. W jej skład wszedł KPO (KAIZEN Promotion Officer) jako jej kierownik oraz kilku (ilość zależna od wielkości danego zakładu) pracowników produkcyjnych delegowanych jedynie na pewien czas do tej komórki, aby zdobyć wiedzę a następnie przekazywać ją innym pracownikom po powrocie na wydział produkcyjny. Pracownicy ci, nazywani Junior KPO, najczęściej po powrocie są promowani na średni szczebel zarządzania (brygadziści, mistrzowie zmianowi). Filozofii KAIZEN są poddane wszystkie operacje zachodzące w firmie (nie tylko produkcja). Powstało stanowisko dyrektora KAIZEN, który koordynuje pracę wszystkich KPO w poszczególnych zakładach. Stanowisko KPO ma wysoką pozycję, osoba ta podlega bezpośrednio pod dyrektora danego zakładu i bierze aktywny udział w zarządzaniu operacjami, głównie poprzez inicjowanie i kierowanie projektami KAIZEN będącymi podstawowym narzędziem rozwoju firmy.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.