Jak przy minimalnych nakładach finansowych poprawić efektywność przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego wyniki ekonomiczne poprzez pro-ekologicznie podejście? 

Projekt ECO LEAN COMPASS (ELC) prowadzony jest w ramach europejskiego programu EcoInnovera. Ma on na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu wytwórczego na środowisko oraz wywarcie wpływu na rynek poprzez zwiększenie odsetka firm korzystających z podejścia Lean w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko. ELC zorientowany jest na nisko kosztowe innowacje organizacyjne, które umożliwiają oszczędności w kosztach przy równoczesnym obniżaniu zużycia energii i materiałów, a także redukcji emisji. Jego efektem ma być metodologia doskonalenia procesów produkcji wraz ze studiami przypadków oraz program transformacji przedsiębiorstwa wspierający wdrożenie opracowanej metodologii przeznaczonej do celów firm produkcyjnych, ich dostawców i klientów (wraz z narzędziami i zaleceniami dotyczącymi standardów i metod wdrażania). W ramach ELC skupiamy się na nisko kosztowym doskonaleniu procesu produkcyjnego dla zrównoważonego gospodarowania zasobami. W projekcie wykorzystujemy synergię pomiędzy Lean Management (powszechnie stosowanym podejściem do poprawy procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia korzyści finansowych) i różnymi podejściami w zakresie ochrony środowiska, które są powszechnie stosowane w celu osiągnięcia większej stabilności produkcji.

Informacje o projekcie: https://www.eco-innovera.eu/2nd-call-projects-ecolean

Projekt jest realizowany w okresie 2014.07.01 – 2017.06.30

Informacja na stronie Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/project/rcn/97152_en.html

 

Partnerzy przemysłowiELC partnerzy przemysłowi

 

Partnerzy badawczy

ELC partnerzy badawczy

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-NET Eco-Innovera na podstawie umowy Nr ERA-NET-ECO INNOVERA2/2/2014.