Jak stworzyć nowy produkt lub udoskonalić już istniejący poprawiając jednocześnie jego funkcjonalność i przydatność dla użytkowników?

ProSEco to innowacyjny projekt nakierowany na wsparcie rozwoju tzw. meta-produktów (produktów wspieranych przez usługi realizowane przez Internet). Stanowią one najnowszy światowy trend i coraz więcej firm chce je mieć w swojej ofercie. Jednak rozwój meta-produktów stanowi nie lada wyzwanie. Często wymaga on ścisłej współpracy specjalistów z różnych lokalizacji i z różnych dziedzin: konstruktorów, inżynierów oprogramowania, automatyków itp. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez MIT potencjał poprawy efektywności w procesach rozwoju wynosi przynajmniej 30% .W ramach tego projektu odpowiadamy za opracowanie i wdrażanie metod, technik i narzędzi do poprawy efektywności procesu rozwoju meta-produktów, bazując na naszym bogatym doświadczeniu oraz najnowszej wiedzy z zakresu doskonalenia procesów.

Współpracujemy w ramach projektu z firmami takimi jak Volkswagen, Electrolux, Kloeckner Desma czy ONA Electroerosion. W sumie w projekt zaangażowanych jest 14 partnerów z całej Europy.

Strona projektu: http://proseco-project.eu/

Projekt jest realizowany w okresie 1.10.2013 – 30.09.2017

 

Informacja na stronie Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/project/rcn/109191_en.html

 

Partnerzy przemysłowi

proseco bartnerzy przemysłowi

 

Partnerzy badawczy

proseco - partnerzy badawczy

 

flaga UEProjekt otrzymuje wspólnotowe wsparcie finansowe na rzecz badań ze środków siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (FP7/2007-2013) na podstawie umowy w sprawie przyznania grantu nr 609143.