Szczupłe zarządzanie – to nowoczesna filozofia produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. U podstaw koncepcji leży przekonanie, że klient nie jest skłonny zaakceptować kosztów marnotrawstwa zakorzenionego w biurokracji, złej organizacji procesów, nieakceptowalnym poziomie jakości, oczekiwaniu na podjęcie decyzji czy w rozdętych zapasach produkcji nie dającej się sprzedać.

\W tradycyjnie zarządzanych przedsiębiorstwach produkcyjnych materiał, z którego produkowany jest wyrób, spędza w zakładzie tygodnie, a czasem nawet miesiące, podczas gdy czas dodawania do niego wartości, mierzony jest minutach lub godzinach. Wykorzystanie maszyn w konwencjonalnie zorganizowanych firmach wynosi od 35 – 65%, a większość ich przestojów wynika z nieefektywnej organizacji pracy. Jednocześnie pracownicy delegowani są do zadań, które marnotrawią ich czas pracy. Wiele takich form marnotrawstwa można wyeliminować właśnie dzięki wdrożeniu zasad Lean Manufacturing.

Przykłady wdrażania Lean w polskich przedsiębiorstwach pokazują, że Lean pozwala na:

  • Wzrost wydajności nawet o 66%,
  • Wzrost wykorzystania maszyn o 59%,
  • Redukcję zapasów w toku produkcji nawet o 80%,
  • Zmniejszenie powierzchni pod produkcję nawet o 61%,
  • Skrócenie czasu przejścia o 70%,
  • Zredukowanie czasu przezbrojeń nawet o 96%.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat wprowadzania udoskonaleń w małych i średnich przedsiębiorstwach.