Jak poprawić przy minimalnych nakładach finansowych efektywność produkcji oraz działań proekologicznych w procesach ciągłych?

Projekt MAESTRI ma na celu zwiększenie koncentracji na zrównoważonym rozwoju wśród europejskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ciągłych.

Cel ten realizowany jest poprzez opracowanie systemu zarządzania w formie elastycznej i skalowalnej platformy informatycznej, jak również dzięki innowacyjnemu podejściu do zarzadzania zasobami nazwanemu Total Efficiency Framework (Model Całkowitej Efektywności). Ogólnym celem tego modelu jest promowanie kultury ciągłej poprawy efektywności w obrębie przemysłu przetwórczego, wspomaganie procesu decyzyjnego oraz wspieranie rozwoju strategii doskonalenia procesów produkcyjnych.

Zintegrowany system zarządzania zasobami i efektywnością energetyczną dla przemysłu przetwórczego w procesach ciągłych zakłada opracowanie skutecznych sposobów pomocy w jednoczesnym definiowaniu priorytetów poprawy efektywności zarówno środowiskowej, jak i ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Rozwój i weryfikacja modelu będą prowadzone poprzez przetestowanie go w 4 różnych  przedsiębiorstwach, w rzeczywistych warunkach przemysłowych różnych sektorów przemysłu ciągłego.

Model Całkowitej Efektywności będzie oparty na czterech głównych filarach, aby pokonać obecne bariery i promować długoterminowe ulepszenia:

  1. skuteczny system zarządzania ukierunkowany na procesy i ciągłe doskonalenie;
  2. narzędzia oceny efektywności, które będą wspierać podejmowanie decyzji w zakresie strategii i wyboru projektów usprawnieniowych;
  3. integracja zestawu narzędzi i koncepcji z dwóch obszarów efektywności przedsiębiorstw: środowiskowej i ekonomicznej;
  4. platforma oprogramowania, w oparciu o koncepcję Internet of Things (IoT), w celu uproszczenia wdrożenie koncepcji i zapewnienia zintegrowanego sterowania procesem doskonalenia.

Strona projektu: http://maestri-spire.eu/

Projekt jest realizowany w okresie 2015.09.01 – 2019.09.01

Informacja na stronie Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/project/rcn/198372_en.html

 

Partnerzy przemysłowi

maestri - partnerzy produkcyjni

Partnerzy badawczy

maestri - partnerzy badawczy

 

flaga UEProjekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 680570.