standaryzacja pracy

Kiedy uważ­nie przyj­rzy­cie się pracy ope­ra­to­rów dostrze­że­cie zapewne, że dobrze wie­dzą co robić, ale ich metody róż­nią się w kwe­stii jak wyko­ny­wać poszcze­gólne czyn­no­ści i zabiegi – nie powta­rzają oni dokład­nie tych samych ruchów w pro­duk­cji kolej­nych czę­ści, co ma istotny wpływ na jakość. Co wię­cej, jeżeli praca nie zosta­nie dobrze zapla­no­wana, ope­ra­to­rzy będą się męczyć w trak­cie zmiany, ryzy­ku­jąc tym samym cho­roby zawo­dowe, ani nie będą w sta­nie osią­gać ocze­ki­wa­nych celów zmianowych. Środ­kiem zarad­czym na tego typu pro­blemy opra­co­wa­nym przez Toyotę jest wła­śnie praca stan­da­ry­zo­wana, która umoż­li­wia ana­lizę ruchów, zna­le­zie­nie naj­lep­szej metody wyko­ny­wa­nia pracy oraz prze­szko­le­nie ope­ra­to­rów, aby ją powta­rzali. Praca stan­da­ry­zo­wana to zde­cy­do­wa­nie narzę­dzie cią­głego dosko­na­le­nia (w prze­ci­wień­stwie do stan­dar­dów pracy, które opi­sują pod­sta­wowy prze­bieg pro­cesu, czyli co).

Co właściwie dzieje się podczas Gemba Walk?

Lean zachęca, by spędzać w Gemba tak dużo czasu, jak to tylko możliwe. Ale co właściwie powinniśmy tam robić? Okazuje się, że chodzi nie tyle o robienie, ile o myślenie. „Co właściwie robicie podczas wizyty w Gemba, czyli podczas „Gemba Walk”? Często spotykamy się z takim pytaniem. Trudno to zrozumieć, ale tak naprawdę nie robimy […]

Nie da się rozwiązywać problemów na odległość, czyli jak odnieść sukces poprzez codzienne zarządzanie

Czy macie wrażenie, że wasza firma jest jak zamek z piasku? Czy utrzymanie rezultatów rozwiązań Lean kosztuje was wiele wysiłku? Podczas niedawnej konferencji Lean Transformation Summit dyrektor generalny Lantech opowiedział nam, w jaki sposób jego firma stosuje w praktyce system codziennego zarządzania (ang. Daily Management System – DMS), by zapobiegać zjawisku cofania się wdrożonych zmian i […]

Studium produktywności – czyli jak radzić sobie z procesami

eurobank posiada szeroką ofertą dla klientów indywidualnych i koncentruje się na rozwoju obsługi online z pomocą nowoczesnej bankowości elektronicznej. Swoją działalność opiera na zrozumieniu potrzeb i bliskich relacjach z klientami – zgodnie z hasłem „eurobank na co dzień”. Bank powstał ponad dekadę temu jako wizja młodego polskiego przedsiębiorcy – Mariusza Łukasiewicza. Ideą założyciela było stworzenie banku […]

Lean Management System w firmie 3M – zarządzanie strumieniami wartości w oparciu o system ciągłego doskonalenia

3M jest firmą reprezentującą wiele różnych dziedzin techniki, prowadzącą działalność produkcyjno-handlową w skali całego świata, w pięciu grupach biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika Reklamowa, Przemysł, Elektronika i Energetyka. 3M jest przedsiębiorstwem o światowym zasięgu, charakteryzującym się wysokim stopniem wewnętrznej współpracy w obszarze badań, produkcji oraz marketingu. Działalność firmy obecna jest w 70 krajach jednak […]

O tym jakim jesteś liderem świadczy nie to co mówisz, ale to co robisz

Roberto Priolo: Podczas XVI Konferencji Lean Management we Wrocławiu będziesz mówił o zachowaniach i postawach menadżerów, które są niezbędne do przewodzenia transformacji lean. Jakie najczęstsze błędy popełniają twoim zdaniem menadżerowie i czego mogą oczekiwać uczestnicząc w twoich wystąpieniach? Greg Lane: Z uczestnikami konferencji podzielę się podejściem taktycznym do angażowania liderów  i zrozumienia przez nich zachowań […]

Instruowanie pracowników: na ciężarówkę, na czar par, na czarownicę… Refleksje nt. skutecznego wdrażania do pracy stanowiskowej

Instruowanie pracownika – wersja pierwsza Na ciężarówkę Basia, młodszy specjalista ds. analiz płacowych, firma outsourcingowa specjalizująca się w usługach HR. Pierwszy tydzień w pracy. Refleksje: „Przez cały tydzień ciągle coś załatwiali, żebym mogła pracować. Komputer na biurko, konto do poczty elektronicznej, dostęp do plików sieciowych, sterowniki do drukarki na piętrze. Niektóre rzeczy trzeba było przypominać […]

Standaryzacja – panaceum na wiele problemów przy wdrożeniu lean – dlaczego mylą się co do niej zarówno pracownicy jak i ich przełożeni?

Na początku musimy przyznać, że artykuł ten piszemy z pewną dozą zakłopotania. Wydawać się przecież może, że temat znaczenia standaryzacji kierowany do osób, które zdecydowały się już wkroczyć na drogę lean, będzie brzmiał jak przekonywanie wegetarian, żeby nie jedli mięsa. Standaryzacja jest przecież tak podstawową częścią lean, że trudno sobie lean bez niej w ogóle […]

Tworzenie szczupłego przepływu w procesach biurowych oraz usługowych

Istnieje wiele dobrze udokumentowanych sukcesów odniesionych w wyniku wdrożenia reguł szczupłego zarządzania w sferze produkcyjnej. Niemniej jednak, w przypadku organizacji świadczących usługi oraz procesów administracyjnych w firmach produkcyjnych, zastosowanie reguł szczupłego zarządzania okazuje się nie lada wyzwaniem. Przyczyną trudności jest fakt, iż firmy mają tendencję do skupiania się jedynie na narzędziach szczupłego zarządzania, przez co […]

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij